Bạn sẽ chọn cạnh tranh hay sự khác biệt???

by

Nói thương trường là chiến trường vậy sao ngày càng có nhiều doanh nghiệp thành lập, họ làm gì để tồn tại, chọn CẠNH TRANH hay sự KHÁC BIỆT? Những doanh nghiệp non trẻ bước vào kinh doanh với tinh thần khởi nghiệp đầy năng lượng và nhiệt huyết, tự tin và lạc quan, dù […]

BÀI HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP.

by

BÀI HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP. Ở một công ty kia đang làm ăn tốt, tự nhiên 2 tháng liên tiếp doanh số sụt giảm, mà không rõ lý do gì. Nhất là vào cuối tháng, nhẽ ra doanh số tăng mạnh thì nay lại giảm Ông TGĐ triệu tập Ban giám […]