TRƯỚC KHI MUỐN NÓI ĐẾN THÀNH CÔNG, BẠN ĐÃ CHIẾN THẮNG TƯ TƯỞNG CỦA MÌNH ĐƯỢC HAY CHƯA?

by

TRƯỚC KHI MUỐN NÓI ĐẾN THÀNH CÔNG, BẠN ĐÃ CHIẾN THẮNG TƯ TƯỞNG CỦA MÌNH ĐƯỢC HAY CHƯA? 1. “Tôi nhận thấy những điều mà tôi từng cho là đáng sợ nhất chính là điều thú vị nhất. Vì vậy, tôi muốn bứt phá khỏi giới hạn của bản thân mình. Thật phi thường khi […]