Telesales như thế nào cho hiệu quả?

by

TELESALES ( Hãy chuẩn mực ngay từ cuộc gọi đầu tiên, rồi gọi cho nhiều vào nà). Cũng như tất cả mọi người, hằng ngày mình cũng ‘được’ nghe rất nhiều cuộc ĐT từ các bạn telesales đủ mọi ngành nghề và sản phẩm, và rất khó tránh được…bực mình he…he…. Phần Một: 1. Các […]