Khởi nghiệp cần những gì?

by

Bạn có biết những Tập Đoàn hàng đầu thế giới, Những doanh nghiệp triệu đô, Những công ty một thành viên nho nhỏ xinh xinh, tới những bà bán cá ngoài chợ hay một cá nhân bán hàng online đều có điểm giống nhau? – Thực sự là như vậy, bất cứ một hoạt động […]