Chúng ta muốn làm việc với đồng nghiệp như thế nào!?

by

Chúng ta muốn làm việc với đồng nghiệp như thế nào!? Chúng ta thường hay đặt câu hỏi là mình thích làm việc với một người sếp như thế nào, trong một công ty như thế nào, môi trường làm việc như thế nào. chúng ta ít khi hỏi ngược lại, doanh nghiệp sẽ muốn […]