Sales là làm gì? Làm sales cần chuẩn bị gì?

by

Chắc hẳn bạn đã từng hỏi Sales là làm gì? Và làm sales cần chuẩn bị những gì cho nghề này? Thì bài viết này giúp bạn hiểu được nếu muốn theo nghề sales bạn cần chuẩn bị những gì nhé.