Tật xấu của nhân viên

by

(Tật xấu của nhân viên) 1. Luôn muốn tìm một công việc phù hợp nhưng lúc xin việc thì lại chỉ nhớ mỗi điều “xin được việc cái đã”. Hệ quả là… chán việc 2. Trong phỏng vấn, quan trọng nhất là thể hiện hết những gì mình có, nhưng lại sai lầm là muốn […]