Chuyên mục
Tử Vi

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ

Dương Linh hp ư mệnh cung, ngộ Bạch Hổ tu đương hình lục.

(Dương Nhẫn, Linh Tinh hợp cung mệnh, gặp Bạch Hổ phải bị tử hình)

Chú văn nói rằng: “Dương Linh là Hình Sát tọa ở cung mệnh, lưu niên gặp Bạch Hổ thì năm ấy chủ về bị xử án, phá tài, sinh tai họa.”

Trong bốn sao hung (sát diệu) trong Đẩu Số là Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh thì Kình Dương thích Hỏa Tinh mà ghét Linh Tinh; Đà La thích Linh Tinh mà ghét Hỏa Tinh, tính chất đặc biệt này ta nên chú ý. Vì thế không thích gặp Dương Linh hoặc Hỏa Đà ở cung mệnh. Phú văn cỉ nói đến Dương Linh vì do câu chữ của thể phú hạn chế.

Ý trong câu này của phú văn là cung mệnh nguyên cục có Kình Dương và Linh Tinh (hoặc Đà La và Hỏa Tinh) tọa thủ (Xem hình 116, 117), lại hội với Hình, Kỵ (Chú văn nói “Hình Sát là không hợp , vì Dương Linh Hỏa Đà đã là Sát, tức sao hung rồi). Nếu cung mệnh của lưu niên hành đến vị trí của cung mệnh nguyên cục mà Bạch Hổ trong “Tuế tiền thập nhị tinh” cũng vừa đúng lúc hội chiếu cung mệnh, như thế là cấu thành tổ hợp “Dương Linh thủ mệnh gặp Bạch Hổ”.

Còn câu “Tu đương hình lục” (phải bị tử hình) là nói án phạt cực nặng hoặc là chuyện thị phi.

Nếu Dương Linh hoặc Hỏa Đà thủ Mệnh, có Lưu Dương Đà xung chiếu, mà Bạch hổ cũng tại tam phương hội chiếu, thì cũng chủ về bị xử án hoặc gặp chuyện thị phi, nhưng mức độ giảm nhẹ rất nhiều, vì chưa gặp sao Kỵ (xem hình 118).

Nhưng cũng nên cũng xem sao nào thủ mệnh nguyên cục mà đoán định, nếu sao ở cung mệnh nguyên cục là Cát tinh thì tuy gặp Dương Đà, lưu niên lại gặp Bạch Hổ, thì chuyện xử phạt hoặc thị phi là rất nhẹ, chẳng hạn như đi xe sai luật bị phạt. Gặp các sao Hỏa Linh Hình Kỵ, thì chủ về thị phi, khẩu thiệt, bị xử phạt nặng hơn.

Hình 116: Cung mệnh nguyên cục không thích gặp Dương Linh tọa thủ.

duong linh hop menh gap bach ho 5ec2d3f871a1b

Hình 117: Dương Linh thủ Mệnh gặp Bạch Hổ, chủ về thị phi hoặc bị xử án cực nặng.

duong linh hop menh gap bach ho 5ec2d3f90adf3

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Bởi binhgiatrang

Tôi là Bình An. Tôi bắt đầu nghiên cứu huyền học 10 năm trở lại đây. Tôi sẵn sàng chia sẻ với quý vị những gì tôi lượm lặt được. Hy vọng sẽ giúp đạo hữu có thêm nguồn tư liệu trên con đường tu tập của mình.
Chúc Quý đạo hữu luôn Bình An.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.