Chuyên mục
Các Sao Tử Vi Tử Vi Tướng Số

Học xem Tử Vi: Cách luận cung Tử Tức qua chính tinh

Học xem Tử Vi: Cách luận cung Tử Tức qua chính tinh. Việc xem đường con cái cũng luôn là thứ khiến các Đương số quan tâm khi xem lá số tử vi. Đây là kiến thức được Vô Thường tôi tổng hợp dựa trên những kiến thức của các bậc tiền bối đi trước. Hy vọng nhận được sự phản hồi từ các bạn đang cùng học xem Tử Vi.

 

1. Cung Tử tức có sao Tử Vi

– Đơn thủ tại Ngọ: ba trai, hai gái, về sau đều qúy hiển.
– Đơn thủ tại Tý: bốn con, sau cũng khá giả.
– Phủ đồng cung: từ năm con trở lên.
– Tướng đồng cung: từ ba con đến năm con.
– Sát đồng cung: nhiều nhất là ba con, rất khó nuôi. về sau thường ở xa cha mẹ.
– Phá đồng cung: nhiều nhất là hai con, về sau hay xung khắc với cha mẹ.
– Tham đồng cung: may mắn lắm mới có hai con.

2. Cung Tử tức có sao Liêm Trinh

– Đơn thủ tại Dần, Thân: hai con.
– Phủ đồng cung: từ ba đến năm con, về sau đều khá giả.
– Tướng đồng cung: hai con, rất khó nuôi nhưng lớn lên rất hiển đạt.
– Phá đồng cung: một con, nếu sinh nhiều công không nuôi được toàn vẹn. Khó nuôi con, sau này con cũng không khá giả.
– Sát đồng cung: sinh nhiều, nuôi ít. rất hiếm con, may mắn lắm mới có một con. Nhưng phải mang tàn tật hay mắc ác bệnh, suốt đời phiền muộn vì con.
– Tham đồng cung: rất khó nuôi con, thường chỉ có một con và sau này cũng không khá giả.

3. Cung Tử tức có sao Thiên Đồng

– Đơn thủ tại Mão: từ bốn cung trở lên.
– Đơn thủ tại Dậu: hai con, nếu đổi chỗ ở luôn mới có nhiều con.
– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: hai con, nếu sinh thêm cũng không nuôi được toàn vẹn. Sau này con
cái thường ly tán, phiêu bạt. Trong số con đó, ít nhất cũng phải có một người du đãng, chơi bời.
– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: rất khó nuôi con, may mắn lắm mới có một con.
– Nguyệt đồng cung Tý: năm con, trong số đó có qúy tử là thần nhân giáng thế.
– Nguyệt đồng cung tại Ngọ: may mắn lắm mới có hai con.
– Lương đồng cung tại Dần: năm con, trong số đó có qúy tử.
– Lương đồng cung lại Thân: ba con, nếu sinh con gái dầu lòng tất được năm con.
– Cự đồng cung: may mắn lắm mới có ba con nhưng rất khó nuôi. Lớn lên con cái bất hòa và ly tán.

4. Cung Tử tức có sao Vũ Khúc

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: sinh nhiều, nuôi ít, sau thường chỉ có một con nhưng rất khá giả.
– Phủ đồng cung: hai con, sau đều qúy hiển.
– Tướng đồng cung: may mắn lắm mới có một con, nếu có con nuôi, tất thêm con đẻ.
– Tham đồng cung: muộn sinh con mới dễ nuôi, sau có hai con.
– Sát đồng cung: cô đơn, hiếm con, nếu may mắn có một con, tất đứa con đó cũng chỉ là phế nhân, nếu không cũng là hạng chơi bời phá tán, có sự hình khắc giữa cha mẹ và con cái.
– Phá đồng cung: hai con, nhưng rất khó nuôi.

5. Cung Tử tức có sao Thái Dương

– Đơn thủ tại Thìn, Tỵ, Ngọ: có năm con trở lên, sau đều qúy hiến. Con trai nhiều hơn con gái. Nếu sinh con đầu lòng tất nuôi được toàn vẹn.
– Đơn thủ tại Tuất, Hợi Tý: muộn sinh con mới dễ nuôi, sau thường chỉ có ba con.
– Cự đồng cung lại Dần: bốn con, sau đều khá giả.
– Cự đồng cung tại Thân: nhiều nhất là ba con, nếu muộn sinh mới dễ nuôi. Con sinh sau đẻ muộn lại rất qúy hiển.
– Lương đồng cung tại Mão: nhiều nhất là năm con, sau đều khá giả.
– Lương đồng cung tại Dậu: muộn sinh mới có ba con, nếu sớm sinh tất khó nuôi con, khổ sở vì con.
– Nguyệt đồng cung: từ năm con trở lên, có qúy tử.

6. Cung Tử tức có sao Thiên Cơ

– Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ, Mùi: hai con.
– Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: may mắn lắm mới có hai con.
– Lương đồng cung: năm con chưa kể con dị bào, sau đều khá giả, có qúy tử.
– Nguyệt đồng cung tại Thân: từ năm con trở lên, nếu nếu gái nhiều hơn trai mới dễ nuôi, thường có con dị bào.
– Nguyệt đồng cung tại Dần: nhiều nhất là ba con, có nhiều con dị bào.
– Cự đồng cung: may mắn lắm mới có hai con, nếu muộn sinh mới dễ nuôi con và sau này con mới khá giả

7. Cung Tử tức có sao Thiên Phủ

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: từ năm con trở lên, cố qúy tử.
– Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: nhiều nhất là bốn con.
– Tử đồng cung: từ năm con trở lên.
– Liêm đồng cung: từ ba đến năm con, về sau đều khá giả.
– Vũ đồng cung: hai con, sau đều qúy hiển.

8. Cung Tử tức có sao Thái Âm

– Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: từ năm con trở lên, có qúy tử. Con gái nhiều hơn con trai, nếu sinh con gái đầu lòng về sau mới được toàn vẹn.
– Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ: may mắn lắm mới có ba con. Nếu muộn sinh mới dễ nuôi. Lớn lên con cũng không khá giả và thường xung khắc với cha mẹ.
– Coi Thiên Đồng (Nguyệt đồng cung tại Tý; Nguyệt đồng cung tại Ngọ) – Thái Dương (Nguyệt đồng cung) – Thiên Cơ (Nguyệt đồng cung tại Thân; Nguyệt đồng cung tại Dần).

9. Cung Tử tức có sao Tham Lang

– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: sinh nhiều nuôi ít. May mắn lắm mới có ba con. Con bất hiếu, bất mục, xung khắc với cha mẹ.
– Đơn thủ tại Dần, Thân: nhiều nhứt là hai con. Sau con cũng hiển đạt, nhưng không hợp tính với cha mẹ.
– Đơn thủ lại Tý, Ngọ: sinh nhiều nuôi ít. May mắn lắm mới có một con. Nhưng con chơi bời hư hỏng, lúc bé khó nuôi, lớn lên lại khó dạy.
– Coi Tử Vi (Tham đồng cung) – Liêm Trinh (Tham đồng cung) – Vũ Khúc (Tham đồng cung).

Mời bạn xem thêm cách luận các cung khác trong lá số Tử Vi:

 

10. Cung Tử tức có sao Cự Môn

– Đơn thủ tại Hợi, Tý, Ngọ: từ năm con trở lên. Con sớm xa cha mẹ.
– Đơn thủ tại Tỵ, Thìn, Tuất: may mắn lắm mới có hai con. Sinh nhiều, nuôi ít. Con lớn lên cũng không hiển đạt. Thường xung khắc với cha mẹ. Trong nhà thiếu hòa khí.
– Coi Thái Dương (Cự đồng cung tại Dần; Cự đồng cung tại Thân) – Thiên Đồng (Cự đồng cung) – Thiên Cơ (Cự đồng cung).

11. Cung Tử tức có sao Thiên Tướng

– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: nhiều nhứt là bốn con.
– Đơn thủ tại Sửu, Mùi: nhiều nhứt là ba con.
– Đơn thủ tại Mão, Dậu: may mắn lắm mới có hai con. Nếu muộn sinh mới dễ nuôi và sau nầy con mới khá giả.
– Coi Tử Vi (Tướng đồng cung) – Liêm Trinh (Tướng đồng cung) – Vũ Khúc (Tướng đồng cung).

12. Cung Tử tức có sao Thiên Lương

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: từ năm con trở lên, có qúy tử.
– Đơn thủ lại Sửu, Mùi: nhiều nhất là ba con.
– Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: hai con, nếu sinh thêm cũng không nuôi được toàn vẹn. Sau này con
cái thường ly tán, phiêu bạt. Trong số con đó, ít nhất cũng phải có một người du đãng, chơi bời.
– Đồng đồng cung tại Dần: năm con, trong số đó có qúy tử.
– Đồng đồng cung lại Thân: ba con, nếu sinh con gái dầu lòng tất được năm con.
– Nhật đồng cung tại Mão: nhiều nhất là năm con, sau đều khá giả.
– Nhật đồng cung tại Dậu: muộn sinh mới có ba con, nếu sớm sinh tất khó nuôi con, khổ sở vì con.
– Cơ đồng cung: năm con chưa kể con dị bào, sau đều khá giả, có qúy tử.

13. Cung Tử tức có sao Thất Sát

– Đơn thủ lại Dần, Thân: dù có sinh nhiều sau cũng chỉ còn hai con nhưng đều khá giả, có qúy tử.
– Đơn thủ tại Tý, Ngọ: may mắn lắm mới có lai con.
– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: sinh nhiều nuôi ít, may mắn lắm mới có một con nhưng phải mang tật bệnh, nếu không cũng là hạng bất lương. Như thế mới có thể nuôi được.
– Tử đồng cung: nhiều nhất là ba con, rất khó nuôi. về sau thường ở xa cha mẹ.
– Liêm đồng cung: sinh nhiều, nuôi ít. rất hiếm con, may mắn lắm mới có một con. Nhưng phải mang tàn tật hay mắc ác bệnh, suốt đời phiền muộn vì con.
– Vũ đồng cung: cô đơn, hiếm con, nếu may mắn có một con, tất đứa con đó cũng chỉ là phế nhân, nếu không cũng là hạng chơi bời phá tán, có sự hình khắc giữa cha mẹ và con cái.

14. Cung Tử tức có sao Phá Quân

– Đơn thủ lại Tý, Ngọ: sinh nhiều nuôi ít, sau còn ba con nhưng cũng không hợp tính với cha mẹ, thường ở xa cha mẹ.
– Đơn thủ tại Dần, Thân: may mắn lắm mới có hai con, dù sinh nhiêu sau cũng bị hình khắc.
– Đơn thủ tại Thìn, Tuất: may mắn lắm mới có hai con, nhưng không hợp tính cha mẹ, thường xa cách hai thân.
– Tử đồng cung: nhiều nhất là hai con, về sau hay xung khắc với cha mẹ.
– Liêm đồng cung: một con, nếu sinh nhiều công không nuôi được toàn vẹn. Khó nuôi con, sau này con cũng không khá giả.
– Vũ đồng cung: hai con, nhưng rất khó nuôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.