Chuyên mục
Các Sao Tử Vi Tử Vi Tướng Số

Học Xem tử vi: Ý nghĩa sao Xương Khúc Cư Mệnh – VT Tử Vi và tướng số

Nói về cách học xem Tử vi việc học các sao theo bộ là một điều cần thiết. Bạn cần xác định các bộ sao nào đi với nhau và bộ sao nào kị nhau. Hôm nay Vô Thường tôi chia sẻ với bạn ý nghĩa bộ sao Xương Khúc cư Mệnh trong tử vi. Hy vọng sẽ giúp ích tới quý bạn trong việc luận giải các lá số tử vi 1 cách chính xác và hữu ích nhất. Học Xem tử vi: Ý nghĩa sao Xương Khúc Cư Mệnh – VT Tử Vi và tướng số

XƯƠNG KHÚC CƯ MỆNH THƯỜNG MANG Ý NGHĨA GÌ ???

💜💛💚💙❤
Xương, Khúc

– Đại cương

+ Cung Mệnh có Văn Xương, hay Văn Khúc tọa thủ nên vẻ mặt thanh tú và khôi ngô.

+ Xương, Khúc đắc địa, nên tai thính, mắt rất sáng, trong mình thường có nốt ruổi kín hợp với qúy tướng, lại là người thông minh, học rộng, biết suy xét, phán đoán mọi việc trước sau hay dở, có văn tài và có nang khiếu về âm nhạc.

+ Xương, Khúc đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Tử, Phủ, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc nên đi thi đỗ cao, sớm hiển đạt, được hưởng phú qúy, có uy danh lừng lẫy và sống lâu.

+ Xương, Khúc đắc địa, gặp Đồng Lương sáng sủa tốt đẹp hội hợp, là người khôn khéo, có nhiều tài năng, sớm hiển đạt và được hưởng giàu sang trọn đời. Trong trường hợp này, nếu Xương, Khúc gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay nhiều Sát tinh hột họp, thật là mờ ám xấu xa. Có cách này, nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, vì công danh trắc trở, lại hay mắc tai họa, nhất là tù tội, tuổi thọ cũng bị chiết giảm. Chỉ có lánh mình ở chốn thuyền môn hay đạo viện may ra mới được yên thân và sông lâu.

+ Khúc đắc địa, gặp Vũ đồng cung, tất có tài kiêm văn võ, có uy quyển hiển hách và được hưởng giàu sang trọn dời. Tuổi Giáp mà cung Mệnh có khúc đắc địa tọa thủ, gặp Vũ đồng cung là hợp cách, nên được hưởng phú qúy đến cực độ và có uy danh lừng lẫy

+ Khúc đắc địa gặp Tham, Hỏa đồng cung hay hội chiếu, tất có quan chức lớn và có rất nhiều của cải qúy giá.

+ Xương, Khúc hãm địa nên làm nghề thủ công rất khéo léo, nếu chuyên về kỹ nghệ, mỹ nghệ sau cùng khá giả

+ Xương, Khúc hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hay Sát tinh hội hợp, tất trong mình có nhiều rỗ sẹo, tính nông nổi, trước khi làm bất cứ một việc gì, cũng không suy xét cần thận, nên hay nhầm lẫn, thất bại. suốt đời cùng khổ cô đơn, thường phải ly tổ bôn ba, khó tránh thoát được tai họa, nhất là tù tội, nếu không có tàn tật tất không thể sông lâu được.

+ Cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ, dù đắc địa, hay hãm địa nhưng nếu gặp Tuế, Tấu,
Long, Phượng hội hợp, cũng là người khéo nói, hát hay và rất ham chuộng thi, ca, vũ, nhạc, kịch.

Ý nghĩa của sao Xương Khúc cư Mệnh trong Lá số Tử Vi

– Nam mệnh

+ Xương, Khúc đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Tử, Phủ, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc là người thông minh, học rộng, có văn tài lỗi lạc, sớm nhẹ bước thang mây uy danh lừng lẫy được hưởng giàu sang trọn đời và sống lâu.

+ Xương, Khúc hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xâu xa hay Sát tinh hội hợp nên suốt đời
cùng khổ cô đơn, thương phải ly tố bôn ba, khó tránh được tai họa, nếu không có tàn tật phải yểu tử.

– Nữ mệnh

+ Xương. Khúc đắc địa thủ Mệnh, nên nhan sắc tuyệt vời rất đa tình.

+ Xương, Khúc đắc địa, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú qúy và sung sướng suốt đời.

+ Xương, Khúc hãm địa, nét mặt cũng tươi tỉnh, nhưng tính rất dâm đãng và suốt đời phải buồn phiền vì chồng con.

+ Xương, Khúc hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hay Sát tinh hội hợp, là hạng gái giang hồ, ty tiện, khắc chồng hại con, và thường phải yểu tử.

+ Xương, Khúc thủ Mệnh, dù đắc địa hay hãm địa, nếu gặp Riêu đồng cung cũng là người có tính đồng bóng.

– Phú giải

Văn Quế Văn Hoa, cửu trùng qúy hiến

Cung Mệnh có Xương Khúc đắc địa tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên rất qúy hiến. (Văn Quế là tên riêng của Văn Xương, Văn Hoa là tên riêng của Văn Khúc).

Văn Xương, Văn Khúc vi nhân đa học đa năng

Cung Mệnh có Xương, Khúc, đắc địa tọa thủ, là người thông minh, học rộng, có nhiều tài năng.

Dương Phi hảo sắc thị Khúc, Xương

Cung Mệnh của số Dương Qúy Phi đời Đường, có Khúc, Xương tọa thủ, vậy cho nên nàng có nhan sắc Chim sa cá lặn và được vua Đường Huyền Tôn yêu qúy chiều chuộng. Đàn bà mà trong số có Khúc, Xương thủ Mệnh, cũng là người xinh đẹp.

Nữ nhân Xương, Khúc thông minh, phú qúy chỉ đa dâm

Đàn bà mà trong số có Xương, Khúc đắc địa thủ Mệnh, là người thông minh, được hưởng phú qúy, nhưng có tính dâm đãng.

Tỵ, Hợi tọa Quế, Hoa, phi vinh tắc phú

Cung Mệnh an tại Ty, Hợi có Xương, Khúc tọa thù, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên rất rực rỡ. Có cách này nếu không qúy hiển, cũng là triệu phú.

Xương, Khúc Liêm Trinh ư Tỵ, Hợi, vi nhân bất thiện tao hình

Cung Mênh an tại Ty, Hợi có Xương, Khúc tọa thủ gặp Liêm đồng cung, là người gian dối, hay khoe khoang, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, thường phải ly tổ bôn ba, lại hay mắc tai họa, nhất là tù tội và không thể sống lâu được.

Xương, Khúc Phá Quân phùng, hình khắc đa lao toái

Cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ dù đắc địa hay hãm địa, nếu gặp Phá đồng cung, tất suốt đời phải tao tâm khổ tứ và hay bị bắt bớ giam cầm.

Xương, Khúc, Phá Quân lâm Hổ, Thỏ, Sát, Dương xung phá bôn ba

Cung Mệnh an tại Dần (Hổ), Mão (Thỏ) có Xương, Khúc tọa thủ, gặp Phá đồng cung, gặp Sát tinh, nhất là Kình xung chiếu, nên suốt đòi lao khổ thường phải lìa bỏ gia đình, bôn tẩu ở phương xa, lại hay mắc tai họa, tù tội và không thể sống lâu dược.

Xương, Khúc, Lương tinh vị chí thai cương

Cung Mệnh có Xương, Khúc đắc địa tọa thủ, gặp Lương đồng cung hay xung chiếu, nên rất qúy hiển, có uy danh lừng lẫy,

Xương, Khúc, Cơ Lộc thanh tú, xảo

Cung Mệnh có Xương, Khúc đắc địa tọa thủ, gặp Cơ, Lộc hội hợp là người xinh đẹp và khéo léo.

Xương, Khúc, Tả, Hữu, hội Dương, Đà đương sinh dị chí

Cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ, gặp Tả, Hữu đồng cung, gặp Kình, Đà hội hợp, nên trong mình cố nốt ruồi kín và có nhiều tướng lạ.

Xương, Khúc Lộc Tồn do vi kỳ thị

Cung Mệnh có Xương, Khúc đắc địa tọa thủ, gặp Lộc đồng cung, là người có tài năng xuất chúng.

Xương, Khúc, Sửu, Mùi, Giáp nhân Dương nữ, kiêm phùng Hồng, Lộc hiền phụ chi nhân

Dương Nữ tuổi Giáp mà cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa chủ đồng cung, gặp Hồng, Lộc hội hợp, là người có đức độ, đáng bậc hiền phụ, nhưng hưởng giàu sang trọn đời và rất vượng phu ích tử.

Văn Xương hội Liêm Trinh, chi táng mệnh thiên niên

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi, Mão, Dậu, có Xương, Liêm tọa thủ đồng cung, nên không thế sống lâu được.

Văn Xương, Vũ Khúc ư Mệnh Thân, văn vũ kiêm bỉ

Cung Mệnh Thân, có Xương đắc địa, gặp Vũ đồng cung, là người có tài kiêm văn võ, có uy danh lừng lẫy và được hưởng giàu sang trọn đời.

Văn Xương, Tả Phụ vị chí tam thai

Cung Mệnh có Xương đắc địa tọa thủ, gặp Tả đồng cung, nên rất qúy hiển.

Nhị Khúc vượng cung, uy danh hách dịch

Cung Mệnh, có Khúc đắc địa tọa thủ, gặp Vũ đồng cung, là người có tài kiêm văn võ và có uy quyền hiến hách

Xương, Khúc giáp Mệnh tối vi kỳ

Cung Mệnh giáp Xương, giáp Khúc, nên rất thông minh và được nhiêu người kính trọng, qúy mến.

Xương, Khúc giáp Mệnh, xuất ngoại đa cận qúy nhân

Cung Mệnh giáp Xương, giáp Khúc, ra ngoài hay gần được qúy nhân

Xương, Khúc giáp Trì, qúy nhi thả hiền

Cung Mệnh có Nhật sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, lại giáp Xương, giáp Khúc, nên rất qúy hiển và được hưởng giàu sang trọn đời.

Văn tinh củng chiếu Giả Nghị niên thiếu đăng khoa

Trong số của Giả Nghị đời Hán, cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp, là có Xương, Khúc, Khôi, Việt hội chiếu, vậy cho nên Giả Nghị thông minh, học rộng, đỗ đạt rất sớm. Người nào mà cung Mệnh có cách này cũng thông minh và sớm hiển dạt.

Nhị Khúc triều viên phùng, Tả, Hữu tướng tướng chi tài

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp, có Khúc, Vũ hội chiếu và Tả, Hữu hội hợp, là người có tài kiêm văn võ, nhưng hiển đạt về võ nghiệp và được hưởng phú qúy song toàn..

Xem thêm các kiến thức Tử vi Tướng Số khác:

Bởi binhgiatrang

Tôi là Bình An. Tôi bắt đầu nghiên cứu huyền học 10 năm trở lại đây. Tôi sẵn sàng chia sẻ với quý vị những gì tôi lượm lặt được. Hy vọng sẽ giúp đạo hữu có thêm nguồn tư liệu trên con đường tu tập của mình.
Chúc Quý đạo hữu luôn Bình An.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.