Chuyên mục
Tử Vi

LỘC PHÙNG XUNG PHÁ CÁT THÀNH HUNG

Lộc phùng xung phá cát thành hung

Lộc phùng xung phá, cát dã thành hung.

(Lộc gặp xung phá, cát cũng thành hung)

Lộc chỉ Lộc Tồn, cũng chỉ luôn cả Hóa Lộc. Duy có Toàn Thư cho rằng Hóa Lộc không ngại xung, quan điểm của Toàn Thư là “Tiểu hạn phùng chi, chủ tiến tài nhập sĩ chi hỷ. Đại hạn thập niên cát khánh, ác diệu lai lâm, tịnh Đà Dương Hỏa Kỵ xung chiếu, diệc bất vi hại” (Tiểu hạn mà gặp sao này, chủ về có chuyện vui được thêm tiền của hoặc được làm quan. Đại hạn mười năm cát khánh, dù có sao xấu đến, cùng với Đà, Dương, Hỏa, Kỵ, xung chiếu, cúng không bị hại). Quan điểm này khác với ý kiến của phái Trung Châu.

Toàn Thư cho rằng chỉ có Lộc Tồn mới sợ xung. Sách này nói “ Phạ Hỏa Linh Không Kiếp xung chiếu, hạ cục xảo nghệ đa tinh chi nhân” (Sợ Hỏa Linh Không Kiếp xung chiếu, là cách cục bậc thấp của người làm nghề thủ công tinh xảo, khéo léo). Ngoài ra còn có hai bài ca quyết rằng:

Lộc Tồn nhập mệnh hãm cung lai.

Kiếp Không Linh Hỏa tất vi tai,

Nhược vô cát diệu lai tương tấu,

Phu phụ phân ly vĩnh bất hài.

(Lộc Tồn nhập mệnh hãm cung đây,

Kiếp Không Linh Hỏa ắt họa tai

Nếu không cát diệu về tụ hội,

Chồng vợ chia ly mãi một đời)

Đó là nói nữ mệnh.

Lộc Tồn thủ mệnh mạc phùng xung.

Đà Hỏa giao gia phúc bất toàn,

Thiên Cơ Không Kiếp Kỵ tương hội.

Không môn tăng đạo đắc thanh nhàn.

(Lộc Tồn thủ mệnh chớ gặp xung

Đà Hỏa thêm vào phúc khỏi mong,

Thiên Cơ, Không Kiếp Kỵ tụ hội

Tăng đạo thanh nhàn chốn cửa không)

Đó là nói về mệnh cô độc khắc khổ.

Thật ra quan điểm của Toàn Thư chỉ nên dùng để tham khảo khi luận cung mệnh, nếu dùng để luận Đại hạn lưu niên, thì quá mông lung.

Hình 10: “Lộc phùng xung phá” theo Trung Châu học phái (có 5 ví dụ)

loc phung xung pha cat thanh hung 5ec2d25f84e47

loc phung xung pha cat thanh hung 5ec2d25fe8b18

loc phung xung pha cat thanh hung 5ec2d2606b8cd

loc phung xung pha cat thanh hung 5ec2d260d0981

loc phung xung pha cat thanh hung 5ec2d261426f9

Theo sự truyền thụ của Trung Châu học phái, “Lộc phùng xung phá” chủ yếu là chỉ vận hạn. “Xung phá” là chuyên chỉ sao kỵ đến xung chiếu, không cần luận các sao Sát với Hình. Có Sát, Hình chỉ tăng thêm tính chất của xung phá mà thôi, chứ không phải là điều kiện ắt có của xung phá.

Do đó tính chất nghiêm trọng nhất của xung phá, chỉ có năm khả năng là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý, mà xung phá ở can Quý có tính ôn hòa nhất, chưa chắc coi là hung (Xem hình 10)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Bởi binhgiatrang

Tôi là Bình An. Tôi bắt đầu nghiên cứu huyền học 10 năm trở lại đây. Tôi sẵn sàng chia sẻ với quý vị những gì tôi lượm lặt được. Hy vọng sẽ giúp đạo hữu có thêm nguồn tư liệu trên con đường tu tập của mình.
Chúc Quý đạo hữu luôn Bình An.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.