Chuyên mục
Tử Vi

MÃ NGỘ KHÔNG VONG CHỦ BÔN BA

Mã ngộ Không Vong, chung thân bôn tẩu

(Mã gặp Không Vong, suốt đời bôn tẩu)

Mã chỉ Thiên Mã, sao này chỉ nằm ở bốn cung viên là Dần, Thân, Tỵ, Hợi chứ không vào trong các cung còn lại (Xem hình 11). Không Vong là “Chính Tiệt Lộ Không Vong”. Mỗi một niên can, có hai sao Tiệt Lộ Không Vong, chẳng hạn như năm Giáp, Tiệt Lộ Không Vong (gọi tắt là Tiệt Không) ở hai cung Thân, Dậu. Nhưng hai cung này lại chia ra một chính một phó, gọi là “Chính Không” và “Bàng Không”. Chính Không là tên gọi tắt của Chính Tiệt Lộ Không Vong (xem hình 12).

Do sự phân bố của Thiên Mã và Chính Không có quy luật nhất định, cho nên chỉ có 3 niên can là Giáp, Tân, Nhâm mới gặp tình huống “Mã Ngộ Không Vong”.

Sao “Không” trong Đẩu Số, ngoài Tiệt Không ra còn có Thiên Không, Tuần Không, Địa Không. Ngoài Chính Không, các Không khác dù đồng cung với Thiên Mã cũng không được gọi là “Mã Ngộ Không Vong”.

Mã Ngộ Không Vong thật ra cũng được coi là phá cách của Lộc Mã Giao Trì, tức là Thiên Mã hạp cùng với Lộc Tồn đồng cung hoặc hội chiếu. Tuy vậy vẫn không nên đụng phải Chính Không, nếu đụng phải thì dù có được may mắn là được tiền, được làm quan (tiến tài nhập sĩ) nhưng phải bôn ba lao nhọc, không được an cư.

Hình 11: Các cung vị Thiên Mã phân bố

ma ngo khong vong chu bon ba 5ec2d28f1c332

Hình 12: Chính Tiệt Không Vong của người sinh Dương niên, Âm niên

ma ngo khong vong chu bon ba 5ec2d28f80e72

Nhưng tình hình này cũng chưa chắc là xấu, trong thời hiện đại, người đi máy bay nhiều hơn người đi xe hơi, người phát tài, hoặc làm quan, rất có thể trong lá số có Lộc Mã Giao Trì gặp Chính Tiệt Lộ Không Vong. Nếu Không phải là Lộc Mã Giao Trì, mà chỉ có Thiên Mã đơn độc, nếu gặp Không Vong thì chủ về bôn ba mà không thu hoạch được gì, người xưa cho rằng “nghi tăng đạo” (thích hợp làm sư tăng, đạo sĩ), tức chỉ sư tăng đạo sĩ cô độc đi khắp nơi, tính chất thế nào đã rõ.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Bởi binhgiatrang

Tôi là Bình An. Tôi bắt đầu nghiên cứu huyền học 10 năm trở lại đây. Tôi sẵn sàng chia sẻ với quý vị những gì tôi lượm lặt được. Hy vọng sẽ giúp đạo hữu có thêm nguồn tư liệu trên con đường tu tập của mình.
Chúc Quý đạo hữu luôn Bình An.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.