284 lượt xem

MỘT SỐ SAO ẨN CHỨA NĂNG LƯỢNG TÂM LINH LÀ NHỮNG SAO NÀO ??? VT Tử Vi và Tướng Số

MỘT SỐ SAO ẨN CHỨA NĂNG LƯỢNG TÂM LINH LÀ NHỮNG SAO NÀO ???

🌻🌻🌻🌼🌼🌼🌷🌷🌷

Giải Thần: Gặp tai nạn có thể hóa giải

Thiên Hình: Nhân quả Thiên phú (tài năng nhân quả), có thể hiểu và cảm ứng một số chuyện nhân quả trên đời….

Hoa Cái: Có tài giáo dục và triết học suy nghĩ

Ở cung Tật ách: (Tài năng sau khi bồi dưỡng – hậu thiên trí huệ)

Thiên Cơ: Minh trí, thông minh, khả năng thích ứng mạnh, dũng cảm cương nghị

Tham Lang: Cải cách, To gan, dũng cảm, quả đoán, công chính

Hàm trì (đào hoa): Tài hoa, có khả năng tưởng tượng mạnh

Thiên Vu: linh hoạt nhạy bén, có khả năng biến hoán mạnh

Thiên Tài: Không cần thầy mà tự thông hiểu (trí huệ tiềm năng)

Thai Phụ (đài phụ): Khả năng tài cán lãnh đạo

Học Xem tử vi online

Phượng các: Có thể phát triển ở phương diện văn học

Ở cung Phúc đức: (Tài hoa có sẵn, kiếp này nhất định có)

Thiên quan: Kiếp này làm việc giống như việc kiếp trước làm, không thể né được, mệnh đã vậy, phản ánh nhân quả báo ứng

Hữu bật: Có người giúp đỡ làm việc mình muốn làm, cơ trí, cảnh giác, nhạy bén

Tam Thai: có khả năng thông hiểu và nắm bắt những sự kiện mới nhanh lẹ, vận khí, tài phúc và sức khỏe

Âm sát: Có linh khí, trực giác linh mẫn, rất nhạy cảm, có linh cảm

Phong cáo: Sinh ra đã có sứ mệnh cuộc đời và ý thức xã hội, công chính công nghĩa

Lộc tồn: Bỏ tiền bạc, của cải ra nhất định có hồi báo, 1 sự chúc phúc chân chính

Thiên nguyệt: Có sức sáng tạo, tính cách ôn hòa

Ân Quang: Đa tài đa nghệ, nhân từ