123 lượt xem

Ngũ hổ, thờ ngũ hổ

Ông hổ 

Trong điện thần Đạo Mẫu có thờ Ngũ Hổ, biểu tượng Sơn thần, trấn giữ Ngũ Phương.

Tượng Ngũ Hổ thường được thờ ở Hạ Ban, tức bàn thờ phía dưới của ban thờ Công Đồng. Lễ vật dâng thường là thịt sống cũng có khi thần Ngũ Hổ nhập đồng.

 

 
Hắc Hổ trấn giữ phương bắc

 

 
Bạch Hổ trấn giữ phương tây

 
Hoàng Hổ trấn giữ trung tâm

 
Thanh Hổ trấn giữ phương đông

 

 
Xích Hổ trấn giữ phương nam