• Trang chủ
  • Tử Vi
  • SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI
129 lượt xem

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất.

(Phụ Bật đơn tọa cung mệnh, rời bỏ tổ tông đi làm con nuôi)

Chú văn nói rằng: “Nếu cung mệnh vô chính diệu, chỉ có Tả Phụ Hữu Bật thủ chiếu, ắt khó làm cha mẹ, từ nhỏ đã rời bỏ tổ tông, đi làm con nuôi, lấy họ người khác là tốt”. (Xem hình 110,111).

Đẩu Số xem trọng đối tinh (sao đi đôi với nhau thành đôi). Đối tinh chủ yếu là Tả Phụ Hữu Bật, Văn Xương Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Lộc Tồn Thiên Mã, Kình Dương Đà La, Hỏa Tinh Linh Tinh. Nếu đối tinh không đi với nhau, lực lượng của nó sẽ yếu đi. Đối tinh đồng cung thì lực lượng sẽ mạnh nhất. Đối tinh ở hai cung đối nhau, lực lượng mạnh thứ hai. Đối tinh hội nhau bằng “Song phi hồ điệp thức” (cách thức giống như hai con bướm bay song song), lực lượng sẽ kém hơn nữa. Đối tinh phân tán àm hội nhau thì lực lượng càng kém (Xem hình 112).

Một tình hình đặc biệt là “Tương giáp” (giáp nhau) ví dụ như Tả Hữu giáp, Hỏa Linh giáp, v.v… Lực lượng mạnh thế nào, ta nên dùng chính diệu bị giáp mà suy đoán. Chẳng hạn như Tả Hữu giáp Tử Phá (tức Tử Vi và Phá Quân) thì lực lượng mạnh hơn so với Tả Hữu giáp Thiên Cơ.

Điều phú văn nói giống như đưa ra một ví dụ, thực ra không chỉ Phụ Bật đơn thủ cung mệnh là “ly tông thứ xuất”.

Hiệu quả của Hỏa Linh đơn thủ cung mệnh cũng thuộc trường hợp như thế (xem hình 113,114).

Có người hỏi rằng tại sao hông nói Văn Xương Văn Khúc, Thiên Khôi

Thiên Việt? Câu trả lời là vì do hai sao Phụ Bật có tính chất đặc thù, chủ yếu xem về người thân ruột thịt trong gia đình như vợ chồng, cha mẹ, anh em, con cái… Tính chất này giống với Hỏa Linh.

Do đó khi xem phải có anh em khác dòng giống hoặc có hai cha hai mẹ… thì Phụ Bật và Hỏa Linh là mấu chốt quan trọng, các đối tinh còn lại để tham khảo phụ trợ mà thôi.

Hình 110: Phụ Bật đơn thủ cung mệnh, xa tổ tông cha mẹ đi làm con nuôi

suy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38995bcf

Hình 111: Phụ Bật đơn thủ cung mệnh, xa tổ tông cha mẹ đi làm con nuôi. (Lá số đầy đủ hình 110)

suy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38a058f6

Hình 112: Lực lượng của đối tinh (gồm 4 ví dụ)

suy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38ac31aesuy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38b3b977suy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38b9bcafsuy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38c51a92

Hình 113: Hỏa Linh đơn thủ cung mệnh, có hai cha mẹ

suy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38cee349

Hình 114: Hỏa Linh đơn thủ cung mệnh, có hai cha mẹ. (Lá số đầy đủ của hình 113)

suy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38d74da7

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)