Chuyên mục
Tử Vi

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ

Dương Linh hp ư mệnh cung, ngộ Bạch Hổ tu đương hình lục.

(Dương Nhẫn, Linh Tinh hợp cung mệnh, gặp Bạch Hổ phải bị tử hình)

Chú văn nói rằng: “Dương Linh là Hình Sát tọa ở cung mệnh, lưu niên gặp Bạch Hổ thì năm ấy chủ về bị xử án, phá tài, sinh tai họa.”

Trong bốn sao hung (sát diệu) trong Đẩu Số là Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh thì Kình Dương thích Hỏa Tinh mà ghét Linh Tinh; Đà La thích Linh Tinh mà ghét Hỏa Tinh, tính chất đặc biệt này ta nên chú ý. Vì thế không thích gặp Dương Linh hoặc Hỏa Đà ở cung mệnh. Phú văn cỉ nói đến Dương Linh vì do câu chữ của thể phú hạn chế.

Ý trong câu này của phú văn là cung mệnh nguyên cục có Kình Dương và Linh Tinh (hoặc Đà La và Hỏa Tinh) tọa thủ (Xem hình 116, 117), lại hội với Hình, Kỵ (Chú văn nói “Hình Sát là không hợp , vì Dương Linh Hỏa Đà đã là Sát, tức sao hung rồi). Nếu cung mệnh của lưu niên hành đến vị trí của cung mệnh nguyên cục mà Bạch Hổ trong “Tuế tiền thập nhị tinh” cũng vừa đúng lúc hội chiếu cung mệnh, như thế là cấu thành tổ hợp “Dương Linh thủ mệnh gặp Bạch Hổ”.

Còn câu “Tu đương hình lục” (phải bị tử hình) là nói án phạt cực nặng hoặc là chuyện thị phi.

Nếu Dương Linh hoặc Hỏa Đà thủ Mệnh, có Lưu Dương Đà xung chiếu, mà Bạch hổ cũng tại tam phương hội chiếu, thì cũng chủ về bị xử án hoặc gặp chuyện thị phi, nhưng mức độ giảm nhẹ rất nhiều, vì chưa gặp sao Kỵ (xem hình 118).

Nhưng cũng nên cũng xem sao nào thủ mệnh nguyên cục mà đoán định, nếu sao ở cung mệnh nguyên cục là Cát tinh thì tuy gặp Dương Đà, lưu niên lại gặp Bạch Hổ, thì chuyện xử phạt hoặc thị phi là rất nhẹ, chẳng hạn như đi xe sai luật bị phạt. Gặp các sao Hỏa Linh Hình Kỵ, thì chủ về thị phi, khẩu thiệt, bị xử phạt nặng hơn.

Hình 116: Cung mệnh nguyên cục không thích gặp Dương Linh tọa thủ.

duong linh hop menh gap bach ho 5ec2d3f871a1b

Hình 117: Dương Linh thủ Mệnh gặp Bạch Hổ, chủ về thị phi hoặc bị xử án cực nặng.

duong linh hop menh gap bach ho 5ec2d3f90adf3

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

BÌNH GIẢI SAO MỘ

Ba sao trọng yếu của vòng Tràng Sinh là: Tràng Sinh, Đế Vượng và Mộ gọi tắt bằng Sinh – Vượng – Mộ. Sinh là sinh ra và lớn lên, Vượng là cường tráng thành thục, Mộ là tiềm tàng, không có nghĩa là chôn đi sinh mệnh hoàn toàn đoạn tuyệt. Chủ sự lầm lẫn, chôn cất, ngu si, đần độn, u mê (VVT), suy bại, bần hàn, lo buồn, lao khổ, xa gia đình, duyên phận bạc bẽo

Mệnh Thân cung không nên đứng vào chỗ có sao Mộ, sự khai triển thành công sẽ khó khăn vất vả hơn. Mộ vào cung Tài Bạch lại hay vì dễ tích súc của cải hơn, dù số nghèo cũng không đến nỗi khổ, số giàu thì bền. Hóa Lộc đóng cung Mộ tiền bạc thiếu linh động phát triển.

Qua kinh nghiệm thì tất cả những cung Mệnh nào đóng vào tứ Mộ cuộc đấu tranh cho sự thành đạt thường khó khăn vất vả hơn như Tử Phá, Tham Vũ, Thiên Phủ, Thiên Tướng…

Gặp Phá Quân tại Thìn Tuất Sửu Mùi là hợp cách. Phá Quân đồng cung với Mộ thì được Mộ khắc chế được tính hung ác, ưa giết chóc, sát phạt mà hoàn lương lại cho Phá Quân (VVT). Đồng cung với Xương Khúc tại Thìn Tuất Sửu Mùi thì là người có cơ mưu, học nhiều, đa tài, phú quí (VVT)

Gặp Hỏa Linh, Không Kiếp tam hợp, xung phá thì nghèo túng, nợ nần, con trai thứ ba, con gái thứ hai sẽ cô đơn, khổ cực, vợ thứ ba khó tránh được hạn họa (VVT)

 • Sớm xa gia đình, thay đổi chỗ ở
 • Lúc nhỏ hay ốm đau gầy yếu, bất hòa với cha mẹ, anh em, nghèo hèn. Gần về già thì làm ăn khá hơn nhưng hay lo buồ Lập gia đình hai lần.
 • Nữ Mệnh thì vợ chồng bất hòa, dễ ly dị
 • Tại Tử thì con cái ít, khổ vì con
 • Tại Phúc ở Tứ Mộ thì rất rực rỡ, tốt đẹp, trong họ có âm phần đã kết phát, ba bốn đời giàu sang vinh hiển (TTL)
 • Gặp Tài tinh thì là người keo bẩn, coi trọng tiền của, không dám chi tiêu ăn xài, bo bo giữ của vì Mộ là chôn cất, giấu đi
 • Vì Mộ là chôn vùi nên có đặc điểm là khi tọa thủ tại cung Phúc Đức thì lại hợp cách, chủ về mồ mả kết phát

Mệnh có Thai hay Mộ thì tuy có học nhưng không đỗ đạt:

Thai tinh, Mộ diệu đa học thiểu thành (2)

Mệnh có Mộ thì đầu óc không sáng suốt, trì trệ nhưng nếu gặp Tuần Triệt thì lại thông minh

Mộ ám tế, Thai đa (nhiều) mê hoặc,

Mộc Dục hay trang sức văn hoa (hay chưng diện)

Chú ý các câu phú liên quan đến Mộ thường có hai khuynh hướng giải thích: Mộ là sao Mộ hoặc Mộ là Tứ Mộ, tức là bốn cung Thìn Tuất Sửu Mùi. Bốn cung này là nơi các bộ sao Tả Hữu, Xương Khúc, Long Phượng, Thai Tọa, Quang Quí thủ đồng cung

Sao Mộ tại Tứ Mộ lại gặp TamThai Bát Tọa thì là người có tài và có danh, nổi tiếng nhưng theo Nguyễn Mạnh Bảo thì Thai Tọa tại Tứ Mộ cung thì văn võ toàn tài:

Thai Mệnh đa học thiểu thành (học nhiều nhưng không thành công),

Mộ gặp Thai Tọa hiển danh anh tài

Mộ Thai Tọa võ văn xuất chúng,

Ngọ (cung Ngọ) Khoa Quyền nhậm trọng phiên hàn (B114)

Hạn gặp sao Mộ tọa thủ đồng cung với Thái Dương thì cha đau nặng hoặc chết:

Mộ Tinh ngộ Nhật, thân phụ nan toàn (13)

Theo Nguyễn Mạnh Bảo thì cung Quan Lộc hay Mệnh ở cung Mộ có Tả Hữu củng chiếu hay thủ thì làm quan cao chức trọng thăng quan tiến chức luôn):

Mộ phương (phùng) Tả Hữu đồng lai,

Thăng quan tiến chức miếu đài nổi danh (B38)

Hạn có Cự hoặc Vũ sáng sủa gặp Hóa Quyền hay Mộ gặp Thai Tọa thì công danh thuận lợi, thăng tiến:

Tiểu hạn Cự Vũ Hóa Quyền,

Hoặc Mộ (sao Mộ) Tả Hữu ấy miền thăng vinh

Hóa Lộc là sao tốt đẹp nhưng cư ở Tứ Mộ Thìn Tuất SửuMùi thì bị chôn vùi, làm giảm tính chất tốt đẹp nên không thể giàu có lớn được, nhưng nếu Mệnh cư Tứ Mộ có Vũ, Tham gặp Lộc thì lại tốt, trở nên giàu có, nhưng phải ngoài 30 mới tốt, nếu phát sớm thì không bền. NMB thì giải thích rằng Hóa Lộc ở Mộ địa thì lại là buồn rầu:

Hóa Lộc hoàn vi hảo,

hưu hướng Mộ trung tàng (35, TTL, B82)

Phúc tại cung Mão có Tử Vi Tham Lang hoặc Tướng Thiên Phủ nếu gặp cát tinh, Tam Hóa thì hưởng phúc bền bỉ, nhưng nếu gặp Triệt Tuần Không Kiếp Kình Đà Mộ thì gặp tai nạn về gươm giáo, mộ của đàn ông bị thất lạc:

Phúc thọ Chấn cung,

Đế (Tử Vi) Tham Tướng Phủ

hạnh phùng cát tú, Tam Hóa giá lâm (mừng gặp Cát tinh, Tam Hóa)

phúc tăng bất tuyệt (hưởng phúc bền bỉ),

hựu kiến Triệt Tuần,

Tứ Sát (sợ gặp Triệt Tuần Không Kiếp Kình Đà) Mộ tinh (sao Mộ),

tất hữu đao thương chi ách (thì gặp tai nạn về gươm giáo),

dương mộ lạc di (mộ của đàn ông bị thất lạc) (84)

Phúc tại cung Mùi có Tứ sát (Không Kiếp Kình Đà) Mộ, lại là tuổi Kỷ mạng Thổ, lại gặp sát tinh cư chiếu, Hóa Kỵ, Lưu Hà thì chết vì sông nước nhưng nếu gặp Sinh Vượng, Long Khoa thì là người đánh cá có tài, gặp Quyền Hình thì là quan tòa coi về phát luật:

Phúc tọa Đỉnh Sơn (cungMùi)

Tứ sát (Không Kiếp Kình Đà) đồng cư

Mộ diệu (sao Mộ), lai Kỷ nhân sinh Mộ (lại là tuổi Kỷ mạng Thổ),

đa cư triều sát diệu (gặp sát tinh cư chiếu),

Kỵ (Hóa Kỵ), Lưu (Lưu Hà) giang đồ ngộ sát (chết vì sông nước),

hạnh kiêm Sinh Vượng,

Long Khoa hiển tài ngư phủ (là người đánh cá có tài)

Quyền Hình tọa củng thừa hành án pháp (quan tòa coi về phát luật) (88)

Cung Phúc Đức tại Sửu có Vũ Tham tọa thủ có Tả Hữu, Long Phượng, Mộ, Bát Tọa thì trong họ con trai làm nên danh giá, gặp Khoa Quyền Lộc, Bạch Hổ , Riêu thì con gái lưu lạc giang hồ mà làm nên danh giá:

Phúc (cung Phúc Đức) tại Sửu cung, cư tọa Tham Vũ, diệc cần Tả Hữu Phượng Long (Long Trì) Mộ Tọa (Bát Tọa) nam hiển danh tài , lai (gặp) Tam Hóa (Khoa Quyền Lộc) Hổ (Bạch Hổ) Riêu Nữ tất giang hồ hiển hách danh giá ( 30)

Cung Phúc Đức có Tham Vũ đồng cung gặp Mộ thì bốn đời được hiển vinh, bản thân cũng làm nên danh giá. Đây là trường hợp Mệnh Tử Vi Thất Sát tại Tỵ Hợi Tham Vũ đồng hành cư Phúc hạnh phùng Mộ tinh (mừng gặp sao Mộ), tứ đại hiển vinh (45)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất.

(Phụ Bật đơn tọa cung mệnh, rời bỏ tổ tông đi làm con nuôi)

Chú văn nói rằng: “Nếu cung mệnh vô chính diệu, chỉ có Tả Phụ Hữu Bật thủ chiếu, ắt khó làm cha mẹ, từ nhỏ đã rời bỏ tổ tông, đi làm con nuôi, lấy họ người khác là tốt”. (Xem hình 110,111).

Đẩu Số xem trọng đối tinh (sao đi đôi với nhau thành đôi). Đối tinh chủ yếu là Tả Phụ Hữu Bật, Văn Xương Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Lộc Tồn Thiên Mã, Kình Dương Đà La, Hỏa Tinh Linh Tinh. Nếu đối tinh không đi với nhau, lực lượng của nó sẽ yếu đi. Đối tinh đồng cung thì lực lượng sẽ mạnh nhất. Đối tinh ở hai cung đối nhau, lực lượng mạnh thứ hai. Đối tinh hội nhau bằng “Song phi hồ điệp thức” (cách thức giống như hai con bướm bay song song), lực lượng sẽ kém hơn nữa. Đối tinh phân tán àm hội nhau thì lực lượng càng kém (Xem hình 112).

Một tình hình đặc biệt là “Tương giáp” (giáp nhau) ví dụ như Tả Hữu giáp, Hỏa Linh giáp, v.v… Lực lượng mạnh thế nào, ta nên dùng chính diệu bị giáp mà suy đoán. Chẳng hạn như Tả Hữu giáp Tử Phá (tức Tử Vi và Phá Quân) thì lực lượng mạnh hơn so với Tả Hữu giáp Thiên Cơ.

Điều phú văn nói giống như đưa ra một ví dụ, thực ra không chỉ Phụ Bật đơn thủ cung mệnh là “ly tông thứ xuất”.

Hiệu quả của Hỏa Linh đơn thủ cung mệnh cũng thuộc trường hợp như thế (xem hình 113,114).

Có người hỏi rằng tại sao hông nói Văn Xương Văn Khúc, Thiên Khôi

Thiên Việt? Câu trả lời là vì do hai sao Phụ Bật có tính chất đặc thù, chủ yếu xem về người thân ruột thịt trong gia đình như vợ chồng, cha mẹ, anh em, con cái… Tính chất này giống với Hỏa Linh.

Do đó khi xem phải có anh em khác dòng giống hoặc có hai cha hai mẹ… thì Phụ Bật và Hỏa Linh là mấu chốt quan trọng, các đối tinh còn lại để tham khảo phụ trợ mà thôi.

Hình 110: Phụ Bật đơn thủ cung mệnh, xa tổ tông cha mẹ đi làm con nuôi

suy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38995bcf

Hình 111: Phụ Bật đơn thủ cung mệnh, xa tổ tông cha mẹ đi làm con nuôi. (Lá số đầy đủ hình 110)

suy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38a058f6

Hình 112: Lực lượng của đối tinh (gồm 4 ví dụ)

suy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38ac31aesuy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38b3b977suy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38b9bcafsuy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38c51a92

Hình 113: Hỏa Linh đơn thủ cung mệnh, có hai cha mẹ

suy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38cee349

Hình 114: Hỏa Linh đơn thủ cung mệnh, có hai cha mẹ. (Lá số đầy đủ của hình 113)

suy doan ve roi bo cha me to tong di lam con nuoi 5ec2d38d74da7

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

HOÁ KỴ – THÁI ÂM

Thái Âm không ngại Hóa Kị như Thái Dương. Vì lẽ Thái Âm chủ ẩn tàng cùng chất với Hóa Kị. Thái Âm gặp Hóa Kị không bị tình cảnh oán ghét như Thái Dương. Có thể mang một tâm trạng đau buồn nào đó, không do áp lực từ bên ngoài. Khi chỉ là chuyện nội tâm thì cũng dễ khắc phục.

Thái Âm đắc địa ở Dậu có Hóa Kị lại biến thành đám mây ngũ sắc. Nhưng Thái Âm ở Mão hãm không tốt. Nhất là bị Kình Đà hiệp Kị nguy hiểm.

Thái Âm Hóa Kị ở hãm cung đóng Tài bạch đầu tư thường thua thiệt do thiếu sáng suốt, tính toán không kỹ.

Riêng Thái Âm Hợi mà có Hóa Kị thì ban đầu dù khó khăn nhưng cuối cùng lại hết sức thuận lợi bởi những đột biến không ngờ. Thái Âm tại hợi là miếu địa, có lẽ năng lực tư duy, tích cóp đạt mức cao nhất, nên đạt được biến đổi như vậy.

Thái Âm Hóa Kị nếu thêm sát tinh thành ra một khuyết hãm trên tinh thần. Cho nên Thái Âm Hóa Kị không nên đóng cung Phúc Đức nhất là đối với nữ mạng. Hóa Kị Thái Âm tại Phúc đức, người con gái ý chí yếu đuối dễ bị đường mật dụ dỗ lường gạt mà một lần sa chân thành thiên cổ hận.

Thái Âm Hóa Kị nếu có họa thì thường do mình khởi lên, khác với Thái Dương Hóa Kị là bị ngoại cảnh người đời ganh ghét.

Thái Âm Hóa Kị ở thế hãm đóng lục thân cung mà lại là người sinh ban ngày thì hoàn toàn vô duyên với lục thân.

Các nhà Tử Vi Trung Quốc bảo: Thái Âm Hóa Kị đóng cung Thân (Mệnh thân) là mẹ hay cha mất sớm từ lúc còn nằm nôi, nếu có cả Linh Hỏa càng mau.

Thái Âm Hóa Kị đóng cung Nô bộc bị hại ngầm bởi bạn bè, người trên, người đồng liêu, thủ hạ.

Thái Âm Hóa Kị đóng tật ách hay mệnh ở hãm địa phải đề phòng đôi mắt.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

CỰ MÔN TOẠ THỦ

Phụ nữ cung mệnh có sao Cự môn thường có lòng tự tôn cao, bụng thẳng dạ ngay, sức sống mạnh mẽ, đa nghi, thường hay tự so bì với người khác mà tự chuốc lấy phiền muộn trong lòng. Khi can thiệp vào chuyên gia đình hay công việc của chồng, thường thiếu thận trọng trong ngôn ngữ, lời nói phản cảm thường gây tổn thương bầu không khí hạnh phúc, ấm cúng. Làm việc chăm chỉ cần mẫn, xử lý mọi việc trong gia đình chu đáo, công việc và gia đình đều đảm nhiệm tốt.

Cự môn là miệng, cho nên sao Cự môn tượng trưng cho “miệng”, nói chung không thể tách rời khỏi “miệng”, có “khẩu phúc”, giỏi quan hệ công chúng, phần nhiều là những người gây dựng sự nghiệp bằng “miệng”, như giáo sư, quan tòa, luật sư, nhà ngoại giao, người dẫn chương trình, người làm việc kinh doanh đối ngoại, nhân viên kinh doanh, ca sỹ, diễn viên, nghề dịch vụ công hay tư, … đồng thời còn thiên về việc xử lý các mối quan hệ chung.

Khí hóa của sao Cự môn là ám, trong bóng tối có thể thấy được ánh sáng bên ngoài, cố nhiên sao Cự môn với khả năng quan sát sự vật một cách thấu đáo hơn người, phần nhiều có những biểu hiện như sau:

1. Bất luận ở hoàn cảnh khó khăn nào, phần lớn đều có thể tháo gỡ được trở ngại khó khăn bước đầu, biết hy vọng vào tương lai.

 1. Khoan dung độ lượng, biết khoan dung hơn nữa còn hiểu đạo lý. Vì hiểu đạo lý nên cho dù có gây ra thị phị cũng tự biết cách hóa giải bên trong mình, không để bụng.
 1. Có khả năng hội nhập được cuộc sống đa dạng muôn mầu, và có biểu hiện cụ thể bằng ngôn ngữ, hành động, dễ được mọi người chấp nhận và hoan nghênh.
 1. Có thể hiểu được sự việc và truyền đạt thông tin, hóa giải khúc mắc.
 1. Nằm giữa ranh giới thị phi và chính trực, nhưng không bị mất đi bản tính lương thiện, mà còn giữ được đạo trung dung.
 1. Có chuyện thầm kín trong lòng không thể bày tỏ với người khác, hoặc là dấu đầu hở đuôi.
 2. Thường rơi vào ảo tưởng mà tự chuốc lấy phiền muội, thậm chí còn tự hủy hoại mình.
 3. Nhàn rỗi, càng nói càng sai, thường khổ tại miệng, bị người khác hiểu lầm oán trách.
 4. Trước khi được xã hội công nhận, phải trải qua nhiều vất vả, chỉ cần giữ vững ý chí, cuối cùng cũng thành công
 1. Mạnh bạo hơn người, thường làm những chuyện mà mọi người không ngờ tới, hoặc những việc mà không được mọi người tán thành, khiến mọi người bàn tán.
 1. Cơ hội sự dụng ngôn ngữ hơn người, cũng thường vận dụng tài ăn nói của mình mà đạt được lợi ích.
 2. Cuộc đời có nhiều cơ hội phải đấu tranh.

Sao Cự môn được tam cát hóa Lộc Quyền Khoa, chủ về bổng lộc dồi dào, tài diễn thuyết hùng biện được trọng dụng phát huy. Song tính chất lại có sự khác biệt: Hóa Lộc mà lại mang cảm tính, hiền lành không cưỡng bức, quan sát tình cảnh nói chuyện. Hóa Quyền giảng lý mà mang tính quyền uy, trật tự rõ ràng, tăng thêm trọng lượng lời nói, hơn nữa còn tăng thêm lòng tin và độ tin cậy vào người khác mà giảm bớt chuyện thị phi. Hóa Khoa là lời nói nho nhã, mang phong thái của người quân tử.

Sao Cự môn không thích gặp Hóa Kị, ngôn từ sắc bén, nói chuyện khó nghe, lại thích nói chuyện, dễ khiến cho người phản cảm, đắc tội với người mà không biết. Nếu sao Hóa Kị lại gặp phải Sát tinh, thì nên chú ý chuyện thị phi nơi quan trường.

Sao Cự môn kỵ nhất gặp sao Kình dươngsao Đà la, chủ về chuyện tình cảm gặp nhiều sóng gió, một lời không thể nói hết được, phần lớn là những chuyện thị phi mang tới. Sao Cự môn gặp phải Hỏa tinh, Linh tinh thường tăng thêm phần khó khăn. Cự môn đồng độ cùng Địa không, Địa kiếp tọa thủ cung mệnh, chủ về một đời vất vả, thậm chí thời thơ ấu còn bị bỏ rơi.

Cự môn ở Tị không lợi cho Phụ tinh (cha). Nếu được Lộc tồn đồng độ, thì phúc dày lộc trọng, song tính tình mộc mạc giản dị mà cẩn thận, chủ về giầu có. Nếu có Hóa Quyền, Hóa Lộc thì khí phách cực lớn, giỏi sáng lập sự nghiệp, chủ về sang quý.

Cự môn ở Hợi, có Hóa Quyền, Hóa Lộc hoặc Lộc tồn đồng độ, chủ về đã phú lại quý, lừng danh ở tha hương, song tài năng quá lộ, chí cao mà khí ngạo, nên dễ bị người chỉ trích.

Cự môn ở Thìn, nếu hóa Quyền hoặc hóa Lộc chủ về phú cách, gặp thêm Lộc tồn chủ về đại phú. Nếu Cự môn và Văn xương cùng đến tọa tại Thìn, mà Cự môn Hóa Lộc, còn Văn Xương Hóa Kị, là cách rất đặc biệt, chủ về đại phú đại quý. Bởi vì sao Thiên đồng ở Tuất có thể hóa cái xấu của sao Kị thành hữu dụng.

Cự môn và Thiên cơ ở tại Mão, có Hóa Lộc hay Hóa Quyền, hoặc Lộc tồn đồng độ, và có Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt hội chiếu, là chủ về cực quý.

Cự môn và Thiên cơ ở tại Dậu, tuy có cát tinh Hóa Lộc, Hóa Quyền, hoặc Lộc tồn đồng độ, nhưng vẫn chủ về quý mà không hiển, phú mà không bền.

Các cung vị trên đều lấy tiêu chuẩn tam phương tứ chính không gặp Kình dương, Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh là nhập cách.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

LƯU HÀ THIÊN TRÙ

Lưu Hà đi cùng với Thiên Trù và được an theo hàng can của năm sinh tỉ dụ Giáp niên kê sà tàng (tuổi Giáp Lưu Hà ở Dậu, Thiên Trù ở Tỵ). Lưu Hà tính chất thâm trầm gian hiểm sát phạt. Lưu Hà cũng như phần lớn các tạp diệu khác gây độc hại khi gặp những sao đã sửa soạn đất phá hoại cho nó. Lưu Hà đóng Mệnh nữ cẩn thận khi sanh đẻ.

Lưu Hà đứng với Cự Môn, Hóa Kị dễ bị nạn sông nước. Lưu Hà chỉ gặp sao Thanh Long như rồng gặp nước (nói theo hình tượng) tạo sự hanh thông cho công việc.

Về sao Thiên Trù, phái Trung Châu bên Tàu dùng để luận đoán khả năng ẩm thực. Với chính tinh thì Phá Quân có liên quan đến ăn uống, bằng tạp tinh là Thiên Trù. Trù đây mang nghĩa nhà bếp. Phá Quân đóng Phúc Đức mà gặp Hỏa Tinh, Trung Châu phái bảo nên kinh doanh hàng ăn tốt, xin nhắc là chỉ vào Phúc Đức thôi.

Thiên Trù đóng Mệnh gặp Hỏa Tinh hoặc ở Tài Bạch hoặc Quan Lộc là người có nghề nấu bếp, thích nấu bếp và nấu bếp giỏi, hãy theo ngành hàng ăn để rồi sau kinh doanh.

Thiên Trù ở Mệnh, ở Phúc Đức mà không Hỏa Tinh thì chỉ là con người sành ăn, hoặc mở quán ăn nhưng không phải là tay sành nghề bếp núc. Nếu Thiên Trù, Hỏa Tinh lại thêm cả Long Phượng nữa thì nghệ thuật nấu tuyệt vời.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

TINH DIỆU TỔ HỢP LUẬN SINH KHẮC

Tinh lâm miếu vượng, tái quan sinh khắc chi cơ.

(Sao vào miếu vượng, xem thêm nguyên lý sinh khắc)

Câu phủ này Toàn Tập và Toàn Thư đều có một đoạn chú giải:

“Giả sử như người sinh hành Thủy, Thổ, Mộ Khố tại Thìn, nếu cung tài bạch đóng ở Thìn thì là Tài Khổ (kho tiền), cung quan lộc đóng ở Thìn, thì là Quan Khố (kho quan), Lộc Tồn đóng ở Thìn là Thiên Khố (kho trời), Sát đóng ở Thìn là Không Khố (kho bị thủng). Thìn Tuất, Sửu, Mùi là tứ Mộ Khố, điều này cũng dựa trên nạp âm mà có”.

(Đoạn này dẫn theo Toàn Tập, còn Toàn Thư chỉ hơi khác một ít)

Đoạn chú giải này có thể nói là quá sai, hầu như do sao đi sao lại mà sai sót. Vì điều mà đoạn chú văn trên bàn tới là tính chất của một cung nào đó rơi vào Mộ Khố, hoàn toàn không liên quan đến câu phú nêu ra ở đây. Bản thân đoạn chú văn này sai ở chỗ không thể chỉ căn cứ vào cung tài bạch ở Mộ mà nói rằng đây là Tài Khổ; cung thiên di ở Mộ mà nói rằng đây là Phá Khố (Toàn Thư gọi là Kiếp Khố, tức là kho bị cướp). Luận đoán như thế là dễ dãi quá đáng, có là là do sau khi Đẩu Số lưu truyền vào giang hồ, thì được các thuật sĩ giang hồ thêm vào như thế.

Theo Trung Châu học phái truyền lại thì ý nghĩa câu phú này chỉ cần đưa một ví dụ là có thê hiểu ngay.

Chẳng hạn như “Hỏa Tham cách” gặp Vũ Khúc là rất tốt, càng tốt hơn nữa là gặp Vũ Khúc Hóa Lộc. Tại sao thế? Ấy là vì Hỏa Tinh thuộc Hỏa; Tham Lang, Hóa Lộc thuộc Thổ; Vũ Khúc thuộc Kim. Nhóm sao này tụ hội, tức là có tính chất tương sinh do Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim (xem từ hình 18 đến hình 21).

Khi nhìn thấy sao nhập miếu vượng, phải nên căn cứ vào sự sinh khắc của các sao đồng cung hoặc tương bội, để xác định tác dụng làm mạnh thêm hay làm yếu đi của nhóm sao ấy.

Ngược lại, khi nhìn thấy sao rơi vào hãm địa, cũng phải quan sát như thế, chỉ có điều câu phú bị hạn chế bởi hình thức, nên chỉ có thể nói được một bên (bên miếu vượng) mà thôi, mong các bạn đọc hiểu được chỗ này. Nói tóm lại là không thể chỉ xem các sao tụ hội thành nhóm mà thôi.

Hình 18: Ví dụ 1 về Hỏa Tham cách

tinh dieu to hop luan sinh khac 5ec2d349626de

Hình 19: ví dụ 1 về Hỏa Tham Cách (đày đủ)

tinh dieu to hop luan sinh khac 5ec2d34a09317

Hình 20: Ví dụ 2 về Hỏa Tham Cách

tinh dieu to hop luan sinh khac 5ec2d34ca7061

Hình 21: Ví dụ 2 về Hỏa Tham cách (đầy đủ)

tinh dieu to hop luan sinh khac 5ec2d34d58df9

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

BÌNH GIẢI SAO PHÁ TOÁI

Phá Toái là sao phá ngang làm trở ngại công việc. Nhưng sao Phá Toái chỉ gây ảnh hưởng dữ khi nó gặp những sao nào mà nó toa rập được. Tức là trong trường hợp bình thường Phá Toái cũng gây ra chướng ngại, nhưng không rõ rệt và có thể khắc phục được.

Phá Toái ở cung Mênh, có Phi Liêm hội chiếu, tinh hệ chủ về tâm trạng hoá (Thiên Đồng), hoặc có tính ham muốn vật dục (Tham Lang) sẽ chủ về ưa mua sắm, vì vậy mà tiền bạc không dư giả. Cung Phúc không cát, có Phá Toái đồng độ, chủ về tâm tính không vui.

Phá Toái gặp Thiên Đồng Hóa Kị ở cung Phúc Đức thường bị thất tình sầu khổ. Phá Toái có Linh Tinh trợ lực càng phá hoại mạnh. Phá Toái đi với các sao tiền tài như Vũ Khúc, Thiên Phủ Thái Âm Lộc Tồn, Hoá Lộc, chủ yếu là yếu tài khí, có được chút tiền cũng hao tổn một phần

Phá Toái đi vào Tài Bạch, Quan Lộc hay gặp rắc rối nhỏ nhặt gây phiền nhiễu. Phá Toái làm giảm bớt cái tốt của Khoa, Quyền.

Phá Toái đứng với Kình Đà Hóa Kị, Thiên Riêu có tật nói ngọng nói lắp. Phá Toái gặp Hỏa Linh dễ mắc bệnh hiểm nghèo. Phá Toái gặp sao Lưu Hà trở nên tốt khi vào võ nghiệp (điều này qua kinh nghiệm không thấy đúng)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

BÌNH GIẢI SAO SUY

Đây là giai đoạn của sinh mệnh lực chuyển từ vượng đến nhược. Nó vào cung Phụ Mẫu khiến cho quan hệ thân thiết với cha mẹ thành nhạt xa. Vào Mệnh Thân cung thì chí phấn đấu không bền. Vào Tài Bạch cung thiếu lòng tự tin. Vào Quan Lộc không hăng hái với việc lập công danh, an phận. Suy lưu niên, lưu nguyệt tác dụng mạnh hơn Suy cố định trên lá số.

Chủ sa sút, suy bại, không thịnh đạt (TTL, VVT), yếu đuối, hèn kém (TTL), ôn thuận, đạm bạc, yếu đuối, tinh thần suy nhược, bất định, phá tán tài sản, tai ách, lỡ duyên (TMT)

Suy đóng cung Phúc Đức dòng họ phân ly sơ tán. Suy mà đóng vào Mệnh Thân cũng làm cho con người cùn nhụt chí phấn đấu làm việc đầu voi đuôi chuột.

Suy là sắc tía, tượng huy hiệu và bố tử của các bộ triều phục (quần áo mặc khi vào triều) (VVT)

Chủ về mỹ thuật, nhất là ngành ca vũ, hội với Lộc Tồn là những vũ công danh tài, hội thêm Song Lộc là cách phú túc, tài lộc cự vạn (VVT)

 • Suy tại Thìn Tuất hội với Cự Môn là đắc cách nhất (VVT)
 • Đồng cung với Tử Phủ ví như quần áo có thêu hoa cho đẹp đẽ hơn, thiếu niên có tài về văn chương và phú túc (VVT)
 • Suy hội với Cơ, Lương hãm địa gặp Hỏa Linh, Không Kiếp thì làm nghề trộm cắp, móc túi rất lợi hại, nếu hạn mà gặp thì phải đề phòng bị trộm cắp (VVT)
 • Sinh tại gia đình suy bại, xa cách họ hàng, về già làm ăn càng suy kém
 • Sớm xa cha mẹ, vợ chồng xung khắc, ly hương, lao khổ
 • Nữ Mênh thì bề ngoài hiền lành nhưng trong bụng khinh người, không tử tế với cha mẹ chồng
 • Tại Tử thì khổ vì con, con cái bất hiếu
 • Tại Phu Thê gặp sao xấu thì vợ chồng dễ ly biệt
 • Cung Phúc tại Tí, Hợi có Tử Vi tọa thủ gặp Kiếp Kình Suy Triệt thì là người gian ác, con du đãng, cả đời khó tránh tai họa:
 • Phúc tại Thủy cung Đế (Tử Vi) cư, Kiếp Kình Suy Triệt giá lâm, ác nhân, đãng tử, mãn kiếp nan toàn (82)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

TỬ VI – THIÊN PHỦ

Hai sao Tử vi và Thiên phủ đồng độ ở Dần hoặc ở Thân. Sao Tử vi là chủ tinh của Bắc Đẩu, tính thích hợp khai sáng. Thiên phủ là chủ tinh của Nam Đẩu, tính lợi về bảo thủ. Kêt câu tinh hệ kiểu này, rât nên theo sự nghiệp giáo dục, làm công chức cũng được, không nên theo nghiệp kinh doanh, nêu không, sẽ có phản ứng sai lầm, hành động không mạng lại hiệu quả tốt cho bản thân, thường đánh mất cơ hội, hoặc khéo quá mà thành vụng.

Nói đến Tử Vi, Thiên Phủ đồng cung. Cách này hiện lên chỉ ở hai cung Dần và Thân. Phú ghi mấy câu:

 

Tử Vi Nam Hợi Nữ Dần cung, Nhâm Giáp sinh thân phú quí đồng

Tử Vi Thiên Phủ toàn y Phụ Bật chi công

Tử Phủ đồng cung chung thân phúc hậu

Tử Phủ, Nhật Nguyệt cư vượng địa, đoán định công hầu khí

Câu thứ nhất Tử Vi Nam Hợi không có Thiên Phủ đồng cung, đó là cách Tử Vi Thất Sát tại Hợi với cung xung chiếu là Thiên Phủ tại Tý. Chỉ có Dần cung mới đứng cùng Thiên Phủ thôi.

Câu hai còn như gấm thêm hoa, đã Khoa Quyền Lộc còn cả Tả Hữu càng đẹp, đã sang trọng giàu có còn quyền thế. Câu ba ý chỉ dù không phải là tuổi Giáp Nhâm cũng có đời sống bình ổn vững vàng.

Câu bốn nói Tử Phủ đồng cung tại Thân tốt hơn tại Dần, vì Thân thì Thái Dương Thái Âm đắc địa trợ giúp cho vận trình, trong khi ở Dần, Thái Dương Thái Âm vào thế hãm (chỉ riêng cho tuổi Giáp).

Có một luận cứ đáng ghi nhận nói: Tử Phủ đồng cung hội tụ cả hai chủ tinh Bắc và Nam đẩu, như vậy thái quá nên dễ cô đơn. Trường hợp vào Mệnh, Phụ Mẫu, Phu chịu ảnh hưởng Cô Thần Quả Tú càng nặng dễ ly hôn, góa bụa hoặc sớm khuyết cha mẹ.

Khi “Tử vi Thiên phủ” đồng cung, nếu Tử vi Hóa Quyền hoặc Hóa Khoa, thì vầng hào quang của Tử vi càng lớn, khí quý phái càng lớn. Nếu Thiên phủ Hóa Khoa thì chỉ có khuynh hướng giữ uy tín, truyền thống, xem trọng lời hứa và cơ nghiệp gốc gác đã có, nhưng sẽ quá khiêm cung hiền lành, thiếu năng lực lãnh đạo và khai sáng mọi thứ từ thực tế.

Kết cấu tinh hệ kiểu này, rất nên gặp cách “Lộc Mã giao trì” đến hội hợp, chủ về phú quý song toàn. Kế đến là cách “Lộc văn củng mệnh”, tức có Lộc tồn hoặc Hóa lộc và Văn xương, Văn khúc hội hợp, cũng chủ về phú quý; kế đó nữa là các phụ diệu – tá diệu hội hợp và hội chiếu, chủ về quý mà không chủ về giầu có.

Nữ mệnh có “Tử vi Thiên phủ”, nếu Tham lang của cung Phúc đức hội hợp với các sao đào hoa Hồng loan, Thiên hỷ, Thiên diêu, Hàm trì, thì rất nên xem trọng sinh hoạt tình cảm. Nếu cung Mệnh có các sao Sát Hình tụ tập, thì có thể làm kế thất, hoặc do quá tự sùng bái mình mà suốt đời không kết hôn.

Cung mệnh của đại hạn, hoặc cung mệnh của lưu niên gặp “Tử vi Thiên phủ” thì cát lợi hơn so với gặp ở cung mệnh nguyên cục, chủ về được quý nhân trợ lực, dễ phát đột ngột. Nếu gặp Thiên khôi, Thiên việt, hoặc lưu Khôi, lưu Việt thì nhờ có thay đổi mệnh lệnh, hoặc nơi làm việc thay đổi chính sách cũng phất lên đột ngột. Trong làm ăn phần nhiều không cầu mà bỗng nhiên gặp may.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)