Chuyên mục
Tử Vi

LIÊM TRINH THIÊN TƯỚNG

Liêm Trinh Thiên Tướng nữ mệnh đàn bà giỏi trị gia gánh vác tự tay gây dựng cơ nghiệp và ít được nhờ chồng, tuy nhiên cuộc sống lứa đôi vẫn hạnh phúc. Liêm Tướng nếu không phải tuổi Giáp Kỷ thì vất vả hơn. Liêm Phủ nếu không phải tuổi Giáp Kỷ chỉ ở mức tiểu phú quí thôi.

Liêm Tướng đồng bộ tại Tí hoặc Ngọ, hội chiếu nhiều sao mạnh mẽ như Vũ Khúc tại Sự Nghiệp, Phá Quân tại Thiên Di. Tử Phủ tại Tài bạch. cho nên bất kể có sát tinh hay không, đều chủ về không có sự nghiệp cha ông để lại, dù có cũng vì hoàn cảnh xã hội biến thiên mà phá tán, nhưng bản thân lại có năng lực tìm ra con đương cho riêng mình.

Về tình cách, rất có tinh thần trách nhiệm, trọng tình cảm, cẩn thận nhưng hay lo trước lo sau nên tính khai sáng không mạnh, chỉ có thể làm cho người khác. Nhưng nêu tương hội với Lộc tồn hoặc Hoá Lộc thì có thể từng bước đi lên chức vụ chủ quản. Nhưng chỉ nên thủ thành, không nên bỏ cũ lập mới. Nếu kinh doanh làm ăn, cũng nên hùn hạp, hông nên bỏ vốn làm một mình.

Rất ngại Liêm Trinh Hoá Kỵ, chủ về phất lên rồi suy sụp, phú quý không bao lâu. Nhất là Liêm Kỵ gặp các sao đào hoa, chủ về khi cảnh ngộ thuận lợi, sự nghiệp thành tựu thì quyến luyện chuyện trăng gió, vì tửu sắc mà phá tán, thất bại. Người có kết cấu này nên biết tự kiềm chế lúc đã có thành tựu.

Nữ mệnh không gặp Lộc Tồn Hoá Lộc Xương Khúc, dù không gặp sát tinh cũng bị lừa dối tình cảm, nếu gặp sát tinh hoặc các sao đào hoa nặng thì phải đề phòng sa chân lỡ bước.

Liêm Tướng vào mệnh ưa gặp Xương Khúc hoặc lưu Xương Khúc, Hoá Lộc hoặc lưu Lộc nhập cung mệnh hoặc hội chiếu, chủ về thăng chức hay thăng tiến trong nghề nghiệp. Nếu Hoá Kỵ hoặc Thiên Hình hội hợp thì dễ mắc bệnh máu mủ hoặc phải phẫu thuật. Nếu các sao kị hình cung đến, mà không có Xương Khúc Lộc Tồn giải cứu, thì có nguy cơ tính mẹnh, lao ngục

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

LIÊM TRINH THIÊN PHỦ

Thiên Phủ ở Tuất đương nhiên phải đứng với Liêm Trinh. Tuổi Giáp Hóa Lộc ở Mệnh. Lộc Tồn cung Dần hội tụ theo thế tam hợp. Tuổi Kỷ Lộc Tồn chiếu từ Ngọ, Hóa Quyền chiếu từ Dần.

Liêm Trinh đứng cùng với Thiên Tướng tại Tí Ngọ thì Ngọ hay đẹp hơn cho tuổi Giáp vì Giáp có Song Lộc ở Ngọ. Tuổi Kỷ Lộc Tồn tại Mệnh cung, cái thế gần cận mạnh hơn chiếu.

Tuy nhiên cách Liêm Phủ với Liêm Tướng có một khác biệt ấy là: Liêm Phủ trong cuộc phấn đấu gặp may nhiều hơn như thuyền đi gió đẩy. Trong khi Liêm Tướng dùng mồ hôi sức lực để thành công như thuyền phải chèo.

Liêm Trinh Thiên Phủ tại Thìn hoặc Tuất. Cặp sao này thể hiện tính chất lẳng lặng làm việc, có tinh thần gánh vác trọng trách. Rất nên làm ngành tài chính kinh tế hoặc công tác hành chính. Gặp thêm Song Lộc dễ thăng tiến tới lãnh đạo.

Liêm Phủ gặp Xương Khúc, mệnh tạo cũng thành người có học vị, nhưng dễ phải kiệm nhiệm chức vụ hành chính như hiệu trưởng, trưởng khoa hoặc giáo viên chủ nhiệm.

Thiên Phủ Hoá Khoa nhiều hiểu biết, dễ thành danh. Nên theo đuổi ngành văn hoá nghệ thuật, chủ về danh lợi có đủ.

Liêm Phủ an mệnh tại Tuất, nếu có đủ sao lộc, văn cung tụ tập thì nên có lý tưởng và hướng tới đại nghiệp. Nếu có thành bại, nhưng rốt cuộc cũng dám thực hiện hoài bão. Nếu gặp sát tinh thì vẫn chủ sự nghiệp phát triển trong sóng gió, trắc trở.

Nữ mệnh Liêm Phủ chủ kết hôn muộn, kết hôn sớm dễ đau khổ vì tình.

Liêm Phủ vào hạn dễ thu nhập có dư, sự nghiệp có tiến bộ. Thêm các sao sát kị cùng đến thì dễ có hung sự như tật bệnh hoặc chuốc thị phi, phạm pháp, nhưng có thể chuyển hoạ thành phúc. Là do lực hoá giải của Tử Vi Thiên Tướng.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)