Chuyên mục
Tử Vi

NHỮNG CÂU PHÚ VỀ THAM LANG

Tham Lang độc cư đa hư thiểu thực

(Tham Lang đứng một mình ưa nói viễn vông thiếu thực tế, cũng hay khoác lác nữa)

Nữ Mệnh Tham Lang đa tật đố

(người nữ có sao Tham Lang thủ Mệnh rất hay ghen, ghen đầu năm trọn tháng chày, bởi sao Tham Lang đóng ở tầy Mệnh cung)

Tham Lang cư Mão Dậu ngộ Hỏa tắc công khanh.

(Tham Lang đứng với Tử Vi ở hai cung Mão Dậu, gặp Hỏa Tinh khả dĩ làm lớn, có quyền thế. )

Tham Lang gia cát tọa Tràng Sinh thọ khảo vĩnh như Bành Tổ

(Tham Lang đóng Dần Thân Tỵ Hợi hội với các tinh sống rất thọ)

Tham Lang Thân cung vi hạ cách

(chỉ hạ cách nếu bị Hóa Kị đi kèm)

Tham Lang Tỵ Hợi gia sát bất vi đồ hộ diệc tao hình

(Tham Lang gặp Sát mà đóng Tỵ Hợi nếu không làm đồ tể thì cũng dễ vương tội tù)

Tham Lang kị ngộ sát tinh, ưu xâm Không Kiếp, vãn niên phúc thọ nan lương toàn

(Tham Lang gặp Sát tinh hay Không Kiếp thì luống tuổi nếu khá giả tất không thọ, nghèo khổ mới sống lâu)

Tham Lang Hợi Tí hạnh phùng Quyền vượng biến hư thành thực ư Giáp Kỷ tuế phú danh viên mãn (Tham Lang đóng ở Hợi hay Tí mà được Quyền Lộc biến hư thành thực với người tuổi Giáp Kỷ khả dĩ nên danh phận cơ nghiệp)

Tham cư Đoài Chấn thoát tục vi tăng Kiếp Kị lai xâm trần hoàn đa trái

(Mệnh Tử Tham Mão Dậu gặp Hồng Loan, Thiên Không thì đi tu, nhưng hễ đã thấy Hóa Kị, Địa Kiếp xuất hiện thì tu không trọn nghiệp mà phá giới)

Tham Đào tại nhàn cung, nữ mệnh độc phụ chi nhân ngộ Triệt Tuần thi tâm tình thư thái

(Tham Lang đóng nhàn cung (như Hợi Tí hoặc Thân) thường là người đàn bà tâm tính độc, hay tư tình, nhưng nếu đã có Tuần Triệt án ngữ thì đỡ hẳn)

Tham Sát Ngọ Dần kiêm ngộ Hổ, Tang lôi thú nan đề

(Tham Lang Thất Sát ở Dần hay Ngọ thủ Mệnh gặp Bạch Hổ Tang Môn phải đề phòng tai nạn sét đánh, hoặc thú vật cắn)

 

Tham tọa thủy cung, giáp biến tứ sát bần khổ

(Tham Lang ở Tí Hợi lại giáp Kình Đà Không Kiếp thì nghèo khổ vì ham chơi rông rỡ, không có khả năng làm ăn)

Tham Kị trùng Riêu thủy tai nạn miễn

(Tham hãm địa gặp Hóa Kị Thiên Riêu thì dễ bị tai nạn về sông nước)

Tham Lang Vũ Khúc thủ Thân vô cát mệnh phản bất tường

(Cung Thân có Tham Vũ mà cung Mệnh xấu thì danh phận ngắn ngủi, dễ gặp hiểm nguy)

Tí Ngọ Tham Đào Ất Kỷ âm nam lập nghiệp do thê, kiêm năng sát diệu hành sự do thê

(Mệnh ở Tí Ngọ có Tham Lang Đào Hoa, người tuổi Ất Kỷ nhờ vợ mà nên cơ nghiệp nếu lại thấy cả sát tinh nữa thì quyền hành đều ở trong tay vợ)

Dần Thân nhi hội Tham Liêm ngộ Văn Xương nhập lao Quản Trọng

(Tham Lang ở Dần hay Thân thì cung đối chiếu là Liêm Trinh lại thấy cả Văn Xương dễ bị dính vào vòng lao lý)

Tham Đào giải ách nhi ngộ Linh Riêu lãnh hoàn chi bệnh

(Đàn ông Tham Đào đóng giải ách gặp Linh Tinh, Thiên Riêu bị lãnh tinh, hiếm con)

Tham Lang Bạch Hổ trùng sinh

Tuất Thìn số ấy lánh mình sơn lâm

(Mệnh có Tham Lang đi cùng Bạch Hổ, người tuổi Thìn Tuất đừng nên ham thú săn bắn, sẽ bị thú vật cắn)

Quan cung Tham Vũ cùng xâm

Đừơng mây thủa ấy hải lâm bôn trì

(Cung Quan Lộc Tham Vũ cùng đóng, ra làm quan lận đận lao đao)

Tham Riêu hãm địa cùng xâm

Gia trung thất vận gian lâm trạch tài

(Tham Lang Thiên Riêu hãm địa đóng cung Tài Bạch, Điền Trạch thường bị mất trộm hoặc hốt nhiên sụp đổ cơ nghiệp)

Tham Lang miếu vượng chi cung

Thân hình to lớn là giòng lược thao

(Tham Lang đắc địa khổ người to lớn, tháo vát lanh lẹn)

Dần Thân Tham gặp Tràng Sinh

Không sao ác sát thọ tinh ấy mà

(Tham Lang ở Dần hay Thân là cung của Tràng Sinh tuổi thọ thường cao nếu không bị ác sát tinh)

Tham Đào số nữ thường dâm loạn

Ở hãm cung hãy đoán cho tường

Tí Ngọ Mão Dậu mấy phương

Nếu gặp Tuần Triệt lại phường đoan trinh

 

Tham Vũ đóng đất Võng La (Thìn Tuất)

Gặp loài Tang Điếu một nhà lại hung

 

Mệnh chính diệu cung Phu Tham đóng

Ấy là người phúc trọng chính thê

Mệnh vô chính diệu đáng chê

Cung Phu Tham đóng giữ bề tiểu tinh

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

THAM LANG LIÊM TRINH

Hệ “Liêm trinh Tham lang” đồng độ ở Tị hoặc ở Hợi, về cơ bản đây là cấu tạo chủ về ham muốn dục tình, gặp các sao đào hoa hội hợp, từ ham muốn biến thành hành động cụ thể về dục tình, nhu cầu nhục dục rất cao. Cổ nhân nói “Liêm trinh và Tham lang đồng cung, nam thì phóng đãng, nữ thì tham dâm, vì tửu sắc mà chôn thân” (Liêm trinh Tham lang đồng cung, nam lãng đãng, nữ tham dâm, tửu sắc táng thân), “Tham lang và Liêm trinh cùng ở Tị hoặc Hợi, đã không trong sạch mà còn bị hình khắc” (Tham lang Liêm trinh đồng Tị Hợi, bất thuần khiết thả tao hình).

Sao Liêm trinh nhập miếu, trấn mệnh tại Thân, Dần, lại có sao Tham lang tại cung đối diện chầu chiếu, là cách “Hùng tú triều nguyên“, sẽ đảm nhiệm chức vụ quan trọng.

Phàm Tham lang tọa mệnh ở Tị, thì sao Thiên phủ đến cung Thê, có sao Vũ khúc vây chiếu, chủ về có vợ rồi lại lấy thêm vợ, vợ thứ hai tất sẽ thông minh đa tài, có thể giúp được chồng, giỏi chăm lo gia đình.

Trong Đẩu Số, thì Tham lang và Liêm trinh là cặp “sao đôi“, tính chất của hai sao có chỗ tương đồng mà cũng có chỗ tương dị. Vì vậy cũng là sao đào hoa, nhưng Tham lang theo khuynh hướng dương cương, còn Liêm trinh thì có khuynh hướng âm nhu. Cũng có thể nói, đào hoa của Tham lang rõ nét sở tính đam mê tửu sắc, còn Liêm trinh sở tính ham thích thanh sắc và còn biết tự kiềm chế.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

THAM LANG TOẠ THỦ

Sao Tham lang tại Khí thuộc dương mộc, đại diện cây cao to, cây cao vì vậy mà nhìn được rất xa, cũng khá thực tế và thực dụng.

Người có sao Tham lang tọa thủ cung Mệnh, thường có những hiện tượng:

1)- Tự tin đồng thời giỏi bộc lộ sở trường của bản thân, có thể dũng cảm đối mặt với cạnh tranh, thích ứng với mọi sự thay đổi, có chí tiến thủ và sáng tạo.

2)- Có khả năng đánh giá, kiểm nghiệm được – mất trong cuộc cạnh tranh đã qua, vì vậy không ngừng tiến bộ và phát triển, thông qua đó nắm được thành – bại của cuộc cạnh tranh trong tương lai, đồng thời yêu cầu sự hoàn mỹ.

3)- Ham mê tửu sắc, đồ ăn ngon, dùng tiền bạc để thúc đẩy mối quan hệ, đồng thời có thể hóa giải được tiềm năng của tai họa.

4)- Có quan niệm theo đuổi cái mới, có thể thúc đẩy trào lưu mới, thu hút sự chú ý của người khác mà hành vi lại xuất chúng.

5)- Dũng cảm thử nghiệm với những điều mới mẻ, nắm bắt thông tin rộng.

6)- Để kiên trì ý kiến của bản thân thường không nhận thua, cũng vì không chịu nổi cảm giác mình sẽ bị thua mà thiếu đi sự sáng suốt khi nhìn nhận bản thân.

7)- Thường có lòng cạnh tranh, trong công việc cũng hay gặp phải cạnh tranh, trong cạnh tranh lại đắc ý đắc thắng, vì vậy mà rất biết tính toán được mất, đồng thời thường hay có được có mất, khi trong lòng mất cân bằng thường trút giận lên người khác.

Sao Tham lang nhập tứ mộ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, là tài nhập khố, lại thuộc thế miếu, nên không những được trường thọ, mà còn có thể giảm bớt tệ tửu, sắc, tài, khí, lại có thể phát huy tài nghệ.

Sao Tham lang gặp Triệt lộ, có thể làm cho thiên hướng tửu, sắc, tài, khí của Tham lang giảm thiểu, đồng thời làm cho tài nghệ được phát huy. Sao Tham lang nhập miếu đồng cung với Hóa Kị, Địa kiếp, Địa không đa phần là có kỹ thuật chuyên môn, nên yên thân với kỹ nghệ.

Tham lang ở cung Ngọ, là mộc hỏa sáng thông nhau, giỏi kế mưu, hùng tài thao lược. Nếu tam phương tứ chính không có sát tinh ác diệu, thì sự nghiệp cực lớn, tay cầm đại quyền tài chính, phân định tình thế kinh tế trái phải. Nếu có sát diệu, thì nên tìm cách phát triển trong giới thương nghiệp.

Tham lang ở Dần địa, có cát tinh hội chiếu, chủ về người thông minh, còn trẻ đã nổi tiếng, có điều, tuy sáng lập được sự nghiệp, nhưng tai họa lao ngục và tai họa về sự nghiệp đều tới. Tham lang tọa mệnh, đến Thân địa, mộc gặp kim khắc chế, có thể lưu lại tiếng thơm trăm đời, nhưng cũng có thể để lại tiếng xấu vạn năm, vì sẽ có một số người chỉ trích phản đối, nhưng lại được một số người khác tôn kính sùng bái.

Lưu niên Đại hạn có sao Tham lang đến, không có sát diệu, thì chủ về hay bỏ cũ thay mới, thích thơ riệu thù tạc, tính tình vui vẻ, tài năng tiến triển muốn tự tác sự nghiệp mới, thêm nhân khẩu. Có tam hóa Lộc Quyền Khoa thì thăng quan tấn tước. Gặp Hỏa Linh thì được tiền của bất ngờ. Nếu hội chiếu sát tinh, ác diệu lạc hãm, và Hóa Kị, thì chủ về vì giao tế thù tạc mà sinh tai họa thị phi, hoặc vì đầu cơ, cờ bạc, mà khuynh gia bại sản. Gặp Hàm trì, Thiên diêu chủ về vì sắc mà sinh tai họa. Mừng nhất là thấy hỷ sự, hoặc mang thai sinh đẻ, nhờ đó mà tai họa biến thành cát tường.

Phàm, người sinh năm Thân Tý Thìn có Tham lang thủ mệnh cư Tý; người sinh năm Dần Ngọ Tuất có Tham lang thủ mệnh cư Ngọ; người sinh năm Tị Dậu Sửu có Tham lang thủ mệnh cư Dậu; người sinh năm Hợi Mão Mùi có Tham lang thủ mệnh cư Mão, thảy đều chủ về người có tính tình tham lặt vặt, phẩm hạnh bất chính, nhiều đam mê mù quáng có thể xảy ra hành vi trộm cắp mặc dù tiền vẫn dư giả không thiếu. Hơn nữa, thường có đầu óc không trong sáng, không hiểu thị phi, điên đảo trắng đen, ân oán không minh bạch. Nếu có nhiều cát diệu hội tụ, thì những tình huống kể trên giảm thiểu đi nhiều.

Tham Lang thủ mệnh thì cung thân không nên gặp Thất Sát hoặc Phá Quân, dễ đam mê tửu sắc, thậm chí hoá sắc dâm bôn. Dù gặp cát tinh cũng hiếu động trôi nổi.

Nữ mệnh Tham Lang phần nhiều có sở thích riêng như hội hoạ, khiên vũ, làm đẹp, sưu tầm .. thậm chí xấu như hút sách rượu chè cờ bạc. Nhưng đều có khuynh hướng sùng tín tôn giáo. Chỉ có Tử Vi ở Thiên Di mới có khuynh hướng nghiên cứu triết học.

Nữ mệnh Tham Lang độc toạ nhập miếu, gặp Tả Hữu Thiên Phúc, Thiên Quý, Thiên Quan, Khôi Việt là chủ về quý, gặp Lộc, Hoả Linh, chủ về phú. Đều có trí tuệ hơn chồng, tính tình cương nghị. Nếu ở cung lạc hãm thì dễ làm vợ lẽ.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

LIÊM TRINH TẠI DẦN THÂN

Liêm Trinh độc toạ Dần Thân, tất có Tham Lang đối cung, có các sao đào hoa chính và thứ tương hội, bất kể nam hay nữ, đều có tài năng, dễ được trọng dụng nhưng lại ham tửu sắc.

Liêm Trinh thủ Mệnh tại Dần Thân, cung Tài Bạch có Tử Tướng, cung sự nghiệp là Vũ Phủ, nếu hội thêm Xương Khúc thì có thể nói là cát tinh tụ hội, hơn nữa các sao văn võ đều đủ. Cơ bản đây là sự phối hợp tốt.

Liêm Trinh tại Thân, Thất Sát tại ngọ, là cách “Hung tú triều nguyên”. Có cát tinh mà không gặp sao sát kị hình là cách phú quý song toàn.

Liêm Trinh tại Thân, rất ngại Hoả Tinh đồng bộ, vì Hoả Tinh lạc hãm mà đồng cung Liêm Trinh sẽ phá hoại cách Hùng tú triều nguyên, đường đời gập ghềnh hiểm trở. Gặp sao lộc có thể hoá giải, tuy nhiều thị phi nhưng gặp nghịch cảnh thì vẫn “qua cơn mưa trời lại sáng”

Bất kể nam nữ, Liêm Trinh tại mệnh gặp Lộc Tồn hoặc Song Lộc đều tính Liêm Trinh thanh bạch có thể làm hành chính hoặc công tác kinh tế tài chính, cũng có thể kinh doanh làm ăn, nhưng ngành nghề kinh doanh phải có sắc thái nghệ thuật hoặc liên quan đến mỹ quan. Nếu gặp Xương Khúc thì chủ về yêu thích nghệ thuật thư hoạ, có thể thành kinh doanh vật phẩm nghệ thuật, học nghệ thuật thư hoạ để làm nghề phụ.

Không có Lộc mà gặp Không Kiếp thì nên theo ngành khoa học ứng dụng, thiết kế công trình hoặc các chuyên môn khác

Liêm Trinh Dần Thân tới hạn không sợ Liêm Trinh Hoá Kỵ, vì có Tử Tướng ở cung tài bạch hôi hợp, có thể chuyển hoá thành phiền phức nhỏ thôi. Nhưng nếu các sao sát hình tới thì vẫn cần chú ý, tránh bất hoà tranh chấp.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

THAM LANG TỌA CUNG SINH, TUỔI THỌ CAO

Tham tọa Sinh hương, thọ khảo như đồng Bành Tổ.

(Tham tọa Sinh cung, tuổi thọ bằng ông Bành Tổ)

Chú văn nói rằng: “Nếu người tuổi Dần, Ngọ, Tuất có cung mệnh tọa Dần; người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu có cung mệnh tọa Tỵ; người tuổi Hợi, Mão, Mùi có cung mệnh tọa Hợi, người tuổi Thân, Tý, Thìn có cung mệnh tọa Thân, mà gặp Tham Lang, gặp thêm Cát tinh, thì luận là cát.”

Đây tức là coi tứ Trưởng Sinh là Dần, Thân, Tỵ, Hợi, nên có Tham Lang nhập vào, chủ về sống thọ.

Nhà Đẩu Số vẫn thường thích Tham Lang, không ưa Thất Sát, kiểu suy đoán này đã bắt đầu từ giữa đời Minh. Có khả năng vì trải qua hai đời Nguyên Minh, chiến tranh dai dẳng do đó mà không ưa Thất Sát, cho rằng nguyên nhân là Thất Sát dễ dẫn đến bị thương do đao kiếm.

Bài cổ quyết Tử Vi Đẩu Số nói rằng: “Tham Lang gia Cát tọa Trưởng Sinh. Thọ khảo vĩnh như Bành Tổ” (Tham lang có thêm Cát tinh mà tọa ở Trưởng Sinh thì tuổi thọ dài lâu như ông Bành Tổ). câu này đồng ý với chú văn, nhưng bài cổ quyết lại nói: “Vũ Khúc, Tham Lang cùng thủ thân mệnh, không có Cát tinh thì tuổi thọ lại không dài). Ở đây là e ngại Vũ Tham ở hai cung Sửu, Mùi. Sở dĩ e ngại Vũ Khúc là vì cũng như Tham Lang, người ta cho rằng Vũ Khúc là sao thuộc Kim, cũng chủ về gây bị thương do đao kiếm.

Bởi vậy chúng ta thật ra có thể nói thế này: E ngại Vũ Khúc, Thất Sát, nói chung là do nguyên nhân chiến tranh loạn lạc. Trái lại, Tham Lang trong chiến tranh loạn lạc cũng có thể tránh khỏi bị thương, mà còn đề kháng được bệnh truyền nhiễm.

Hình 95. Tham tọa Sinh hương thể phách cường. (Gồm 4 hình riêng)

tham lang toa cung sinh tuoi tho cao 5ec2d234afce3tham lang toa cung sinh tuoi tho cao 5ec2d2351bf54tham lang toa cung sinh tuoi tho cao 5ec2d2357a339tham lang toa cung sinh tuoi tho cao 5ec2d235d4054

Tốt hơn là ta nên sửa hai câu trong phú văn là “Sát lâm Tuyệt địa” và “Tham tọa Sinh hương thể phách cường” tức là Thất Sát vào cung Tuyệt thì dễ mang tật còn Tham Lang tọa thủ cung Sinh thì thể mách mạnh mẽ. (Xem hình 95).

Như thế lại càng tốt. “Đái tật” thường thường cũng chỉ tàn tật, như trẻ em bị bệnh bại liệt, viêm màng não, v.v…

Sửa ra như thế thì sẽ tránh được võ đoán về tuổi thọ.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

THAM LANG TỬ VI

Ở bốn cung vượng này, hoặc Tham lang độc tọa đối nhau với Tử vi, hoặc hợp thành hệ “Tử vi Tham lang” đồng độ. Cổ nhân nói “Tham lang ở cung vượng, suốt đời trộm cắp như chuột” (Tham lang cư vượng, chung thân thử thiết), “Tham lang và Tử vi đồng cung, nếu không có kềm chế, là người vô ích” (Tham lang Tử vi đồng cung, như vô chế thị vi vô ích chi nhân), tức là nói ham muốn vật chất quá nặng, nói “chế” là ám chỉ “bách quan triều củng”. Vô dụng tức là chỉ tiêu xài hoang phí chứ không mang lại điều gì.

Sao Tử visao Tham lang trấn mệnh tại Mão, Dậu, lại gặp Địa không, Địa kiếp, bốn sát tinh hoặc Hóa Kị, là cách “Cực cư Mão Dậu“, muôn sự bất lợi, là mệnh tăng ni thoát tục.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

LIÊM TRINH THAM LANG

Tham Lang là Đào hoa tinh, Liêm Trinh cũng là Đào hoa tinh. Nay hai đào hoa tụ lại một chỗ ở Hợi, cổ nhân gọi bằng phiếm thủy đào hoa (hoa đào trên sóng nước) thường là con người đam mê tửu sắc, bài bạc khác với ở Tỵ ưa mạo hiểm vướng vít vào những rắc rối luật pháp. Bởi thế Liêm Tham Tỵ dễ bị tù hơn ở Hợi.

Trường hợp người tuổi Giáp lại gặp cách Liêm Tham Hợi lại thường phong lưu vì một Lộc ở Mệnh môt Lộc theo thế nhị hợp chưa kể đến hai sao Quyền Khoa hội tụ.. Tại Tí tuổi Giáp không phong lưu như Hợi (thiếu mất Lộc Tồn), công danh lận đận nhưng cũng đáng nể.

Liêm Tham đồng bộ tại Tị hoặc Hợi, đều lạc hãm. Nhưng do tính biến hoá phức tạp, vận thế cao thấp cũng thường có khác biệt.

Liêm Tham có tính chất đầu cơ, gặp vận hạn có Vũ Sát hội chiếu, cũng là quả quyết, gặp cơ duyên lập tức giàu lên đột ngột. Đây là ví dụ Liêm Tham gặp vận lại tốt.

Liêm Trinh ưa các sao văn nhưng nếu gặp Xương Khúc, có tính thiếu thực tế, gặp thêm Hồng Loang, Thiên Hỷ, Đào Hoa, Đại Hao, Mộc Dục, Thiên Diêu thì lại dễ thành hào nhoáng bề ngoài.

Liêm Tham là tinh hệ chủ về nghệ thuật, làm cho mênh tạo phản ứng với cái đẹp. Có thể thành hoạ sĩ, nhà thiết kế hoặc nhiếp ảnh gia. Gặp thêm Xương Khúc, Vũ Sát có thể theo kịch nghệ hoặc biểu diễn. Nữ mệnh cũng nên lấy trang điểm, làm đẹp, thời trang, cắm hoa, nấu ăn làm nghề nghiệp của mình.

Tham Kỵ gặp Kình Đà (ko có Hoả Linh), Thiên Mã Lộc Tồn thì dễ bôn ba tứ hải, gian nan vất vả, nên xuất ngoại kinh doanh. Nếu theo binh nghiệp khó tránh dầm sương dãi nắng. Nếu các sao sát kỵ hình tụ tập, không có lộc mà gặp Hình Hao thì dễ chết tha hương. Sát tinh nhẹ mà không có Xương Khóc hoá giải thì dễ nhiễm bệnh nơi xa.

Nữ mệnh Liêm Tham sinh hoạt tinh thần và vật chất đều nặng như nhau. Nếu không gặp cát tinh mà có sao sát hình kị thì dễ sa chân lỡ bước. Cung mệnh có Hoả Linh, nhiều sao đào hoa tụ tập thì dễ vì muốn vật chất sung túc mà tinh thần bị bối rối khó xử, nên hoạt động văn nghệ để tinh thần bớt sầu khổ.

Liêm Tham tới hạn không nên thay đổi nghề nghiệp, dù gặp sao cát cũng nên thủ giữ. Nếu gặp các sao sát kị hình hao thì chủ về tai nạn tật bệnh. Nếu Tham Liêm gặp Hoá Kỵ, sao đào hoa thì đề phòng bệnh đường sinh dục. Nam mệnh hay nữ mệnh đề phòng bệnh máu và truyền nhiễm.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)