Chuyên mục
Tử Vi

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG

Quan Phù giáp Hình ư Thiên Di, ly hương tao phối.

(Quan Phù giáp Hình ở Thiên Di, gặp phải tội đi đày xa nhà)

Chú văn nói rằng: “Nếu Lưu niên Quan Phù và Đương sinh Quan Phù (tức Quan Phù gốc) giáp Hình ở cung Thiên Di, hạn Thái Tuế đến đây, thì gặp hình phạt rời bỏ quê cha đất tổ.”

“Hạn Thái Tuế” ở đây là chỉ lưu niên. Ấy là vì cổ nhân khi luận mệnh không có tên gọi “lưu niên”. Theo thói quen, người ta vẫn gọi “niên” là “niên hạn”.

Toàn Thư xuất hiện vào cuối đời Minh, không rõ ý này thế là sửa thành “Thái Tuế tiểu hạn”, như vậy lưu niên đi theo tiểu hạn, hiển nhiên là không hợp.

Chú văn nói “tao hình ly cổ” (gặp hình phạt phải rời bỏ quê cha đất tổ), là chỉ vì bị hình phạt đến nỗi phải rời bỏ quê hương. Do đó Toàn Thư sửa thành “Tất tao hình biếm phối ly tổ” (Ắt phải gặp hình phạt, bị biếm truất, đi đày xa quê cha đất tổ). Nói như thế là rất rõ, tức là hoặc làm quan bị biếm truất, hoặc bị thành bị hình phạt thích chữ vào mặt, đi đày, vì thế phải rời bỏ quê nhà.

“Quan Phù” chỉ hai trường hợp: Một là Quan Phù trong “Bác Sĩ thập nhị tinh” (mười hai sao Bác Sĩ), hai là Quan Phù của “Lưu niên tuế tiền thập nhị tinh” (Mười hai sao Lưu niên tuế tiền). Quan Phù ở trường hợp thứ hai không bao giờ có khả năng giáp cung thiên di của Lưu niên. Do đó lời trong phú văn chắc chắn phải là Quan Phù trong Bác Sĩ thập nhị tinh.

Như thế nghĩa là nếu cung thiên di của Lưu niên bị Quan Phù của “Bác Sĩ thập nhị tinh” gốc và Quan Phù của “ Lưu niên Bác Sĩ thập nhị tinh” giáp (tức ở hai bên) (xem hình 103, 104, 105), mà cung thiên di bị giáp ấy có sao Hình thì chủ về vì phạm tội, bị hình phạt mà phải xa dời quê cha đất tổ. Sao Hình tức chỉ Kình Dương. Nhưng cần phải bổ sung: Sao Kình Dương nài lại phải là Lưu Kình Dương xung chiếu mới được. (Người xưa có khi cho Thiên Hình là sao Hình).

Tại sao không coi trọng Quan Phù trong “Tuế tiền thập nhị tinh”? Ngoài lý do nởi trên là Quan Phù này không bao giờ giáp cung thiên di, còn có một lý do khác là trong “Tuế tiền thập nhị tinh” một ngôi sao là Quán Sách. Hễ Quán Sách và Văn Xương đồng cung thì chủ về bị kiện tụng, phạm tội bị hình phạt (xem hình 106,107). Đã coi trọng Quán Sách thì ý nghĩa của Quan Phù sẽ kém hơn một chút.

Hình 103: Sơ đồ phân bố Bác Sĩ thập nhị tinh ở người sinh năm dương.

vi bi xu toi nen phai xa que huong 5ec2d30a6cef4

Hình 104: Sơ đồ phân bố Bác Sĩ thập nhị tinh ở người sinh năm Âm

vi bi xu toi nen phai xa que huong 5ec2d30b1fac8

Hình 105: Sơ đồ phân bố sao Quan Phù của Bác Sĩ thập nhị tinh.

vi bi xu toi nen phai xa que huong 5ec2d30ba5f1a

Hình 106: Cung mệnh có Văn Xương, Quán Sách chủ về bị hình phạt.

vi bi xu toi nen phai xa que huong 5ec2d30c5caf5

Hình 107: Cung mệnh có Văn Xương, Quán Sách chủ về bị hình phạt. (Lá số đầy đủ của hình 106)

vi bi xu toi nen phai xa que huong 5ec2d30cf17f5

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

LIÊM TRINH THIÊN TƯỚNG

Liêm Trinh Thiên Tướng nữ mệnh đàn bà giỏi trị gia gánh vác tự tay gây dựng cơ nghiệp và ít được nhờ chồng, tuy nhiên cuộc sống lứa đôi vẫn hạnh phúc. Liêm Tướng nếu không phải tuổi Giáp Kỷ thì vất vả hơn. Liêm Phủ nếu không phải tuổi Giáp Kỷ chỉ ở mức tiểu phú quí thôi.

Liêm Tướng đồng bộ tại Tí hoặc Ngọ, hội chiếu nhiều sao mạnh mẽ như Vũ Khúc tại Sự Nghiệp, Phá Quân tại Thiên Di. Tử Phủ tại Tài bạch. cho nên bất kể có sát tinh hay không, đều chủ về không có sự nghiệp cha ông để lại, dù có cũng vì hoàn cảnh xã hội biến thiên mà phá tán, nhưng bản thân lại có năng lực tìm ra con đương cho riêng mình.

Về tình cách, rất có tinh thần trách nhiệm, trọng tình cảm, cẩn thận nhưng hay lo trước lo sau nên tính khai sáng không mạnh, chỉ có thể làm cho người khác. Nhưng nêu tương hội với Lộc tồn hoặc Hoá Lộc thì có thể từng bước đi lên chức vụ chủ quản. Nhưng chỉ nên thủ thành, không nên bỏ cũ lập mới. Nếu kinh doanh làm ăn, cũng nên hùn hạp, hông nên bỏ vốn làm một mình.

Rất ngại Liêm Trinh Hoá Kỵ, chủ về phất lên rồi suy sụp, phú quý không bao lâu. Nhất là Liêm Kỵ gặp các sao đào hoa, chủ về khi cảnh ngộ thuận lợi, sự nghiệp thành tựu thì quyến luyện chuyện trăng gió, vì tửu sắc mà phá tán, thất bại. Người có kết cấu này nên biết tự kiềm chế lúc đã có thành tựu.

Nữ mệnh không gặp Lộc Tồn Hoá Lộc Xương Khúc, dù không gặp sát tinh cũng bị lừa dối tình cảm, nếu gặp sát tinh hoặc các sao đào hoa nặng thì phải đề phòng sa chân lỡ bước.

Liêm Tướng vào mệnh ưa gặp Xương Khúc hoặc lưu Xương Khúc, Hoá Lộc hoặc lưu Lộc nhập cung mệnh hoặc hội chiếu, chủ về thăng chức hay thăng tiến trong nghề nghiệp. Nếu Hoá Kỵ hoặc Thiên Hình hội hợp thì dễ mắc bệnh máu mủ hoặc phải phẫu thuật. Nếu các sao kị hình cung đến, mà không có Xương Khúc Lộc Tồn giải cứu, thì có nguy cơ tính mẹnh, lao ngục

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

HÌNH SÁT HỘI LIÊM CHỦ VỀ BỊ XỬ ÁN

Hình Sát hội Liêm ư quan lộc, già sửu nan đào.

(Sao hình hội với Liêm Trinh ở cung quan lộc, khó thoát gông xiềng)

Chú văn nói rằng: “ Nếu sao Hình, Liêm Trinh thủ cung quan lộc, lưu niên hạn đến đây nếu không gặp tai họa thì chức chắn bị hình phạt của quan.”

Tức là nếu cung quan lộc của lá số nguyên cục gặp Liêm Trinh lại gặp Hình Sát (sao Hình), khi “lưu niên hạn” đi qua cung này, một là phát sinh tai họa, hai là gặp chuyện kiện tụng, xử án.

“Lưu niên hạn” là gì? E rằng ở đây có nhầm lẫn.Có lẽ là chỉ có “lưu niên” mà thôi, chữ “hạn” thừa.

Toàn Thư sửa thành “Lưu niên nhị hạn”, biến thành “lưu niên, tiểu hạn, đại hạn”, như thế là không chính xác. Trung Châu học phái chỉ trọng đại hạn và lưu niên, còn tiểu hạn thỉnh thoảng mới cần xem tới. Hơn nữa, tiểu hạn không có mười hai cung.

Nhưng có vấn đề phát sinh là nói về cung mệnh của đại hạn và lưu niên, hay là nói về cung quan lộc?

Về điểm này, phú văn và chú văn đều không nói rõ, nhưng thông thường thì phải là cung quan lộc. Nguyên tắc suy tính là khi suy đoán lưu niên và đại hạn, mà vẫn nên tham khảo mệnh bàn nguyên cục. Nay theo chú văn thì là chỉ “Hình Sát hội Liêm” ở cung quan lộc của nguyên cục, lại thêm vào Lưu Sát, Lưu Kỵ cũng trùng với Sát Kỵ của nguyên cục, thì có ứng nghiệm này. (Xem hình 102).

Khi xem Đẩu Số, luôn luôn phải hết sức chú ý tình trạng Sát Kỵ Lưu niên trùng với Sát Kỵ nguyên cục. Câu phú văn này là một ví dụ.

Hình 102. Hình sát hội Liêm ở cung quan lộc

hinh sat hoi liem chu ve bi xu an 5ec2d2cd0b2cb

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

MỆNH CUNG BẠI ĐỊA BIỂU DIỆN PHONG QUANG

Sinh phùng bại địa, phát dã hư hoa

(Sinh gặp bại địa, hoa dù nở cũng là hoa ảo)

Muốn hiểu câu phú này, trước tiên phải hiểu thế nào là “Bại địa”. Bại địa tức chỉ “lãnh địa” của “tứ Mộc Dục”. Các nhà thuật số cổ đại chia mười hai địa chi thành ba nhóm: Dần, Thân, Tỵ, Hợi là tứ Trưởng Sinh; Tý, Ngọ, Mão, Dậu là tứ Mộc Dục; Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là tứ Mộ Khố. Tức Mộc Dục cũng gọi là tứ Bại địa, nhưng cũng gọi là tứ Vương địa, Vì vậy ta biết được rằng Bại địa là chỉ Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Gọi bốn địa chi này là “Mộc Dục” là dùng thuật ngữ của Đạo gia nội đan. Vào lúc “Mộc Dục” (tắm gội) mà dưỡng khí thì gọi là “Vượng”, nhưng cũng vào lúc ấy mà tán khí thì gọi là “Bại”.

Tý là Bại địa của hành Mộc; Ngọ là Bại địa của hành Kim; Mão là Bại địa của hành Hỏa; Dậu là Bại địa của hành Thủy (Xem hình 13).

Nhưng thế nào là “Sinh phùng Bại địa”? Điều này phải lấy nạp âm của cung mệnh làm cơ sở. Nếu cung mệnh ở Giáp Tý, nạp âm của Giáp Tý là Kim, vậy Ngọ là Bại địa, nếu cung mệnh đóng ở Ngọ, thì tức là “Sinh phùng Bại địa”

Sách “Toàn Tập” chú giải về điều này là lấy nạp âm của nam sinh làm chuẩn, chú giải như thế là không đúng, mà phải lấy nạp âm của cung mệnh làm chuẩn (Xem hình 14).

Hình 13: Tứ Bại địa Tý, Ngọ, Mão, Dậu

menh cung bai dia bieu dien phong quang 5ec2d2bf96c39

Nhưng cũng không phải hễ tọa cung mệnh là Bại địa thì lập tức “Phát dã hư hoa” (có nở hoa cũng là hoa ảo). Theo “Toàn Tập”, còn phải “có thêm Hình, Hao, Kỵ, Hung nữa, sau đó mới “có nở hoa cũng là hoa ảo”. “Hư Hoa” (hoa ảo) tức là như người Hong Kong nói “ Hữu tư thế, vô thực tế” (có tư thế, không thực tế), nghĩa là hữu danh vô thực, tất cả chỉ là lòe loẹt bên ngoài.

Nếu theo thuyết của Trung Châu học phái, thì chỉ có những sao không ổn định mới sợ Bại địa, chẳng hạn như Thiên Cơ, Cự Môn cư tại cung Mão, nạp âm Đinh Mão thuộc Hỏa, Mão là Bại địa của Hỏa, thì mới là “Sinh phùng Bại địa”.

Hình 14: Người sinh năm Âm niên Dương niên tọa thủ cung mệnh là Bại địa

menh cung bai dia bieu dien phong quang 5ec2d2c86780e

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Chuyên mục
Tử Vi

LIÊM TRINH THAM LANG

Tham Lang là Đào hoa tinh, Liêm Trinh cũng là Đào hoa tinh. Nay hai đào hoa tụ lại một chỗ ở Hợi, cổ nhân gọi bằng phiếm thủy đào hoa (hoa đào trên sóng nước) thường là con người đam mê tửu sắc, bài bạc khác với ở Tỵ ưa mạo hiểm vướng vít vào những rắc rối luật pháp. Bởi thế Liêm Tham Tỵ dễ bị tù hơn ở Hợi.

Trường hợp người tuổi Giáp lại gặp cách Liêm Tham Hợi lại thường phong lưu vì một Lộc ở Mệnh môt Lộc theo thế nhị hợp chưa kể đến hai sao Quyền Khoa hội tụ.. Tại Tí tuổi Giáp không phong lưu như Hợi (thiếu mất Lộc Tồn), công danh lận đận nhưng cũng đáng nể.

Liêm Tham đồng bộ tại Tị hoặc Hợi, đều lạc hãm. Nhưng do tính biến hoá phức tạp, vận thế cao thấp cũng thường có khác biệt.

Liêm Tham có tính chất đầu cơ, gặp vận hạn có Vũ Sát hội chiếu, cũng là quả quyết, gặp cơ duyên lập tức giàu lên đột ngột. Đây là ví dụ Liêm Tham gặp vận lại tốt.

Liêm Trinh ưa các sao văn nhưng nếu gặp Xương Khúc, có tính thiếu thực tế, gặp thêm Hồng Loang, Thiên Hỷ, Đào Hoa, Đại Hao, Mộc Dục, Thiên Diêu thì lại dễ thành hào nhoáng bề ngoài.

Liêm Tham là tinh hệ chủ về nghệ thuật, làm cho mênh tạo phản ứng với cái đẹp. Có thể thành hoạ sĩ, nhà thiết kế hoặc nhiếp ảnh gia. Gặp thêm Xương Khúc, Vũ Sát có thể theo kịch nghệ hoặc biểu diễn. Nữ mệnh cũng nên lấy trang điểm, làm đẹp, thời trang, cắm hoa, nấu ăn làm nghề nghiệp của mình.

Tham Kỵ gặp Kình Đà (ko có Hoả Linh), Thiên Mã Lộc Tồn thì dễ bôn ba tứ hải, gian nan vất vả, nên xuất ngoại kinh doanh. Nếu theo binh nghiệp khó tránh dầm sương dãi nắng. Nếu các sao sát kỵ hình tụ tập, không có lộc mà gặp Hình Hao thì dễ chết tha hương. Sát tinh nhẹ mà không có Xương Khóc hoá giải thì dễ nhiễm bệnh nơi xa.

Nữ mệnh Liêm Tham sinh hoạt tinh thần và vật chất đều nặng như nhau. Nếu không gặp cát tinh mà có sao sát hình kị thì dễ sa chân lỡ bước. Cung mệnh có Hoả Linh, nhiều sao đào hoa tụ tập thì dễ vì muốn vật chất sung túc mà tinh thần bị bối rối khó xử, nên hoạt động văn nghệ để tinh thần bớt sầu khổ.

Liêm Tham tới hạn không nên thay đổi nghề nghiệp, dù gặp sao cát cũng nên thủ giữ. Nếu gặp các sao sát kị hình hao thì chủ về tai nạn tật bệnh. Nếu Tham Liêm gặp Hoá Kỵ, sao đào hoa thì đề phòng bệnh đường sinh dục. Nam mệnh hay nữ mệnh đề phòng bệnh máu và truyền nhiễm.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)