• Trang chủ
  • Tử Vi
  • Tại sao biết người đó có anh chị cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ?
107 lượt xem

Tại sao biết người đó có anh chị cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ?

Phàm trong mệnh bàn có những tổ hợp sao liệt kê dưới đây đều là người có anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha:

  1. Tử vi, Phá quân tại cung Huynh đệ.
  2. Cự môn tọa cung Huynh đệ tại hãm địa.
  3. Cung Phụ mẫu có sao Phá quân tọa thủ.
  4. Sao Thiên lương tọa cung Huynh đệ.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)