116 lượt xem

THAM LANG TỌA CUNG SINH, TUỔI THỌ CAO

Tham tọa Sinh hương, thọ khảo như đồng Bành Tổ.

(Tham tọa Sinh cung, tuổi thọ bằng ông Bành Tổ)

Chú văn nói rằng: “Nếu người tuổi Dần, Ngọ, Tuất có cung mệnh tọa Dần; người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu có cung mệnh tọa Tỵ; người tuổi Hợi, Mão, Mùi có cung mệnh tọa Hợi, người tuổi Thân, Tý, Thìn có cung mệnh tọa Thân, mà gặp Tham Lang, gặp thêm Cát tinh, thì luận là cát.”

Đây tức là coi tứ Trưởng Sinh là Dần, Thân, Tỵ, Hợi, nên có Tham Lang nhập vào, chủ về sống thọ.

Nhà Đẩu Số vẫn thường thích Tham Lang, không ưa Thất Sát, kiểu suy đoán này đã bắt đầu từ giữa đời Minh. Có khả năng vì trải qua hai đời Nguyên Minh, chiến tranh dai dẳng do đó mà không ưa Thất Sát, cho rằng nguyên nhân là Thất Sát dễ dẫn đến bị thương do đao kiếm.

Bài cổ quyết Tử Vi Đẩu Số nói rằng: “Tham Lang gia Cát tọa Trưởng Sinh. Thọ khảo vĩnh như Bành Tổ” (Tham lang có thêm Cát tinh mà tọa ở Trưởng Sinh thì tuổi thọ dài lâu như ông Bành Tổ). câu này đồng ý với chú văn, nhưng bài cổ quyết lại nói: “Vũ Khúc, Tham Lang cùng thủ thân mệnh, không có Cát tinh thì tuổi thọ lại không dài). Ở đây là e ngại Vũ Tham ở hai cung Sửu, Mùi. Sở dĩ e ngại Vũ Khúc là vì cũng như Tham Lang, người ta cho rằng Vũ Khúc là sao thuộc Kim, cũng chủ về gây bị thương do đao kiếm.

Bởi vậy chúng ta thật ra có thể nói thế này: E ngại Vũ Khúc, Thất Sát, nói chung là do nguyên nhân chiến tranh loạn lạc. Trái lại, Tham Lang trong chiến tranh loạn lạc cũng có thể tránh khỏi bị thương, mà còn đề kháng được bệnh truyền nhiễm.

Hình 95. Tham tọa Sinh hương thể phách cường. (Gồm 4 hình riêng)

tham lang toa cung sinh tuoi tho cao 5ec2d234afce3tham lang toa cung sinh tuoi tho cao 5ec2d2351bf54tham lang toa cung sinh tuoi tho cao 5ec2d2357a339tham lang toa cung sinh tuoi tho cao 5ec2d235d4054

Tốt hơn là ta nên sửa hai câu trong phú văn là “Sát lâm Tuyệt địa” và “Tham tọa Sinh hương thể phách cường” tức là Thất Sát vào cung Tuyệt thì dễ mang tật còn Tham Lang tọa thủ cung Sinh thì thể mách mạnh mẽ. (Xem hình 95).

Như thế lại càng tốt. “Đái tật” thường thường cũng chỉ tàn tật, như trẻ em bị bệnh bại liệt, viêm màng não, v.v…

Sửa ra như thế thì sẽ tránh được võ đoán về tuổi thọ.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)